Nghệ An: Hỗ trợ năng lực bảo tồn bản sắc văn hóa nghệ nhân, người có uy tín

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 24/11, tại thành phố Vinh, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức tập huấn Nâng cao năng lực cho nghệ nhân, người có uy tín trong cộng đồng tỉnh Nghệ An năm 2022.

Tham dự có lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, Ban Dân tộc tỉnh và hơn 120 học viên là nghệ nhân, người có uy tín trong cộng đồng thuộc các huyện, thị xã miền núi, vùng cao.

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Công Khang

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Công Khang

Chương trình tập huấn nhằm mục đích cung cấp những kiến thức cơ bản về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ văn hóa, nghệ nhân, người có uy tín; phát huy vai trò và nâng cao nhận thức của đồng bào trong công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; góp phần vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, bài trừ các phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ngày càng tiến bộ, văn minh.

Tại buổi tập huấn, các học viên được cung cấp những kiến thức cơ bản về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo tồn bản sắc văn hóa. Ảnh: Công Khang
Tại buổi tập huấn, các học viên được cung cấp những kiến thức cơ bản về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo tồn bản sắc văn hóa. Ảnh: Công Khang

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Quách Thị Cường – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao khẳng định: Việc bảo tồn và phát huy nghệ thuật biểu diễn truyền thống các dân tộc thiểu số ở Nghệ An trong bối cảnh hội nhập và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang đặt ra nhiều thách thức.

Để giúp các nghệ nhân, người có uy tín trong cộng đồng có thêm thông tin về vấn đề này, Sở Văn hóa và Thể thao đã mời Tiến sĩ Trần Đình Hằng – Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam trao đổi một số vấn đề quan trọng.

Sau đợt tập huấn, các học viên sẽ là những tuyên truyền viên tích cực bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Ảnh: Công Khang

Sau đợt tập huấn, các học viên sẽ là những tuyên truyền viên tích cực bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Ảnh: Công Khang

Thông qua 2 chuyên đề “Nghệ nhân, chủ thể văn hóa với việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa các cộng đồng dân tộc thiểu số Nghệ An” và “Bảo tồn văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số trong bối cảnh hội nhập và cuộc cách mạng 4.0, chuyển đổi số” sẽ giúp cán bộ làm công tác văn hóa, nghệ nhân, người có uy tín nâng cao năng lực quản lý, hỗ trợ về phương pháp, kỹ năng tuyên truyền, tổ chức và tham gia công tác bảo tồn bản sắc văn hóa ở địa phương.

Tại buổi tập huấn, các nghệ nhân dành thời gian giao lưu, biểu diễn và trao đổi về công tác bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Ảnh: Công Khang

Tại buổi tập huấn, các nghệ nhân dành thời gian giao lưu, biểu diễn và trao đổi về công tác bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Ảnh: Công Khang

Tin mới