Nghệ An hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

(Baonghean.vn) - Triển khai chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 theo phương án đã được Bộ Nội vụ phê duyệt, các địa phương trong tỉnh đã tổ chức hoàn thành việc lấy ý kiến của cử tri.

Tính đến thời điểm này, 8 huyện có các xã, thị trấn thuộc diện sáp nhập đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp, sáp nhập 36  đơn vị hành chính cấp xã thành 16 đơn vị hành chính cấp xã mới. Việc lấy ý kiến của cử tri đã nhận được sự đồng thuận cao của người dân.

Thường trực Huyện ủy Nghĩa Đàn kiểm tra điểm bỏ phiếu lấy ý kiến nhân dân tại xã Nghĩa Liên. Ảnh tư liệu Thanh Liên

Huyện Nam Đàn:

1. Xã Nam Thượng: Số cử tri đồng ý: 97,8%

2. Xã Nam Lộc: Số cử tri đồng ý: 98%

3. Xã Nam Tân: Số cử tri đồng ý: 97,8%

4. Xã Nam Trung: Số cử tri đồng ý: 72,5%

5. Xã Nam Cường: Số cử tri đồng ý: 96,2%

6. Xã Nam Phúc: Số cử tri đồng ý: 96,3%

7. Xã Vân Diên: Số cử tri đồng ý: 94,1%

8. Thị trấn Nam Đàn: Số cử tri đồng ý: 98,6%

Thị xã Thái Hòa

1. Xã Nghĩa Hòa: Số cử tri đồng ý: 93%

2. Phường Long Sơn: Số cử tri đồng ý: 99,08%.

Huyện Nghĩa Đàn:

1. Xã Nghĩa Liên: Số cử tri đồng ý: 58,2%.

2. Xã Nghĩa Tân: Số cử tri đồng ý: 95,8%.

3. Xã Nghĩa Thắng: Số cử tri đồng ý: 97,7%.

Huyện Quế Phong:

1. Thị trấn Kim Sơn: Số cử tri đồng ý: 90,98%.

2. Xã Mường Nọc: Số cử tri đồng ý: 98,5%.

3. Xã Tiền Phong: Số cử tri đồng ý: 93,9%.

4. Xã Quế Sơn: Số cử tri đồng ý: 92,41%.

V. Huyện Thanh Chương:

1. Xã Thanh Tường: Số cử tri đồng ý: 97,8%.

2. Xã Thanh Văn: Số cử tri đồng ý: 96,7%.

1. Xã Thanh Hưng: Số cử tri đồng ý: 99,4%.

Huyện Hưng Nguyên:

1. Xã Hưng Long: Số cử tri đồng ý: 96,86%.

2. Xã Hưng Xá: Số cử tri đồng ý: 97,68%.

3. Xã Hưng Xuân: Số cử tri đồng ý: 99,47%.

4. Xã Hưng Lam: Số cử tri đồng ý: 98,52%.

5. Xã Hưng Phú: Số cử tri đồng ý: 97,44%.

6. Xã Hưng Khánh: Số cử tri đồng ý: 97,26%.

7. Xã Hưng Nhân: Số cử tri đồng ý: 95,78%.

8. Xã Hưng Châu: Số cử tri đồng ý: 86,41%.

9. Xã Hưng Tiến: Số cử tri đồng ý: 90,51%.

10. Xã Hưng Thắng: Số cử tri đồng ý: 70,47%.

Huyện Tương Dương:

1. Thị trấn Hòa Bình: Số cử tri đồng ý: 93,09%.

2. Xã Thạch Giám: Số cử tri đồng ý: 96,1%.

3. Xã Xá Lượng: Số cử tri đồng ý: 96,3%.

4. Xã Tam Thái: Số cử tri đồng ý: 93,2%.

VIII. Huyện Diễn Châu:

1. Xã Diễn Minh: Số cử tri đồng ý: 82,48%.

2. Xã Diễn Bình: Số cử tri đồng ý: 86,70%.

3. Xã Diễn Thắng: Số cử tri đồng ý: 85,50%.

Huyện Nghi Lộc:

1. Xã Nghi Khánh: Số cử tri đồng ý: 97,81%.

2. Xã Nghi Hợp: Số cử tri đồng ý: 92,28%.

Người dân xã Mường Nọc (Quế Phong) bỏ phiếu đồng ý sáp nhập xã. Ảnh: L.T
Xã Nghĩa Liên (Nghĩa Đàn) tổ chức phiên họp HĐND xã bất thường thông qua phương án sáp nhập xã. Ảnh: L.T

Hiện nay một số huyện đã tổ chức họp Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện để thông qua Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương./.

 

Lê Thanh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới