Nghệ An: Hơn 1000 công trình xây dựng cơ bản chưa quyết toán

(Baonghean.vn)- Trong số 1.151 công trình xây dựng cơ bản chưa quyết toán, Thái Hòa có 85 công trình, Đô Lương 84 công trình, Anh Sơn 42 công trình, Con Cuông 81 công trình, Diễn Châu 57 công trình, Hưng Nguyên 26 công trình, Quế Phong 47, Qùy Châu 37 công trình...

Các công trình này được thực hiện từ trước ngày 31/12/2014, khi luật Đầu tư công chưa thực hiện.

Đây là kết quả rà soát đến tháng 9/2016 của Sở Tài chính Nghệ An.

Trong đó số công trình đã trình hồ sơ đến cơ quan thẩm tra phê duyệt quyết toán là 286 công trình; chưa trình hồ sơ báo cáo quyết toán để thẩm định quyết toán là 865 công trình.

Về trách nhiệm thuộc thẩm quyền phê duyệt quyết toán của UBND tỉnh là 264 công trình và thuộc thẩm quyền phê duyệt quyết toán của cấp huyện, xã 887 công trình.

Thi công đập thủy lợi bản Mồng - ảnh minh họa

Đối với 865 công trình chưa trình hồ sơ báo cáo quyết toán chủ yếu là các công trình có tổng mức đầu tư thuộc vốn ngân sách huyện, xã đầu tư, hồ sơ bị thất lạc hoặc không đầy đủ. Một số công trình chủ đầu tư thay đổi, doanh nghiệp xây dựng phá sản, không còn làm nghề... cũng không quyết toán được. 

Trong đó: Huyện Anh Sơn 42 công trình, Con Cuông 81 công trình, Diễn Châu 57 công trình, Đô Lương 84, Hưng Nguyên 26, Thái Hòa 85, Quế Phong 47, Qùy Châu 37 công trình...

Hiện nay, Sở Tài chính đã có Công văn số 1910/2016 gửi Bộ Tài chính trình Chính phủ về việc xử lý dứt điểm tồn đọng quyết toán dự án hoàn thành từ năm 2005 đến năm 2014.

Theo đó, cho xử lý tất toán 75 công trình thuộc ngân sách xã có tổng mức đầu tư dưới 300 triệu và thời gian hoàn thành trước năm 2009. Những dự án còn lại, các huyện, thành phố, thị xã đang tiếp tục tập trung đôn đốc, đẩy mạnh công tác lập, trình, thẩm tra phê duyệt hồ sơ báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.

P.V

 

TIN LIÊN QUAN
 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới