mask

Nghệ An: Hơn 1.800 người nghỉ theo 'chế độ 108'

(Baonghean.vn) - Kể từ năm 2014 đến nay, Nghệ An đã giải quyết nghỉ theo "chế độ 108" cho hơn 1.800 người.
Giải quyết thủ tục hành chính cho nhà đầu tư tại bộ phận một cửa - Trung tâm Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh. Ảnh minh họa Thanh Lê.
Giải quyết thủ tục hành chính cho nhà đầu tư tại bộ phận một cửa - Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh. Ảnh minh họa Thanh Lê.

"Chế độ 108" là cách gọi tắt Nghị định số 108-NĐ/CP ngày  20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

Thực hiện Nghị định này, tính đến tháng 9/2019, Nghệ An đã giải quyết cho 1.814 người nghỉ theo chế độ, gồm 72 công chức, 1.592 viên chức, 150 công chức xã, trong đó hưu trước tuổi là 1.645 người, thôi việc ngay 169 người.

Liên quan đến chủ trương tinh giản biên chế, cơ cấu tổ lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị, đến nay, toàn tỉnh Nghệ An đã tinh giản được 6.989 biên chế, đạt 10,3%. 

Trong đó, công chức giảm 264 người (khối Đảng, đoàn thể giảm 89 người, khối Nhà nước giảm 175 người); khối viên chức giảm 6.725 người, trong đó có 4.432 biên chế chuyển sang tự đảm bảo chi thường xuyên. 

Tin mới