mask

Nghệ An: Hơn 3.000 đảng viên bị kỷ luật trong 4 năm

(Baonghean.vn) - Sau 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các tổ chức Đảng ở Nghệ An đã thi hành kỷ luật 3.037 đảng viên với các hình thức.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Ảnh: Đào Tuấn
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Ảnh: Đào Tuấn

Tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII của BCH Đảng bộ tỉnh cho thấy, từ năm 2015 đến nay Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập 29 đoàn công tác chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) tại các cơ quan, đơn vị. Tỉnh ủy đã cụ thể hóa 27 biểu hiện theo Nghị quyết thành 5 cấp độ nhận diện, đồng thời xuất bản cẩm nang bỏ túi nhận diện 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đến tận chi ủy, chi bộ.

Có 92/92 tập thể lãnh đạo cấp ủy cấp trên cơ sở, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, đơn vị sự nghiệp đã tiến hành kiểm điểm, trong đó có 6/92 tập thể nhận tồn tại một số biểu hiện trong lãnh đạo. Gắn với kế hoạch kiểm điểm cuối năm, nhiều cấp ủy và tập thể lãnh đạo đã chủ động phát hiện, gợi ý kiểm điểm đối với tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý, đồng thời chỉ đạo xây dựng bản cam kết thực hiện những việc cần làm ngay, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm và xem xét xử lý tập thể, cá nhân vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Từ năm 2015 đến tháng 6/2019, có 56 tổ chức đảng bị xử lý kỷ luật với các hình thức khác nhau. Cụ thể đã tiến hành thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách 52, cảnh cáo 4 tổ chức đảng. Cũng trong thời gian qua, các tổ chức đảng đã kỷ luật 3.037 đảng viên, trong đó 2.666 đảng viên bị khiển trách, 302 đảng viên bị cảnh cáo, 62 đảng viên bị cách chức và 7 đảng viên bị khai trừ.

Tin mới