mask

Nghệ An: Hơn 42 tỷ đồng vốn phục vụ Chương trình 135 năm 2020

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 5299/QĐ-UBND giao vốn đầu tư công 2020 với nhiều hạng mục. Năm nay việc giao vốn thực hiện nhằm sớm tạo điều kiện cho các địa phương triển khai công trình.

Trong đó, UBND tỉnh đã phê duyệt nguồn vốn Chương trình 135 cho 2 tiểu dự án, tổng nguồn vốn hơn 42 tỷ đồng.  

Nghệ An: Hơn 42 tỷ đồng vốn phục vụ Chương trình 135 năm 2020 ảnh 1
Con đường bê tông được làm từ nguồn vốn của Chương trình 135/cp trên địa bàn xã Châu Kim, huyện Quế Phong. Ảnh: Xuân Hoàng

Tiểu dự án 2 hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới là 32,360 tỷ đồng; có 111/138 xã, thôn, bản của các huyện được hưởng lợi. Cụ thể: Huyện Kỳ Sơn có 20 xã được phân bổ 5,8 tỷ đồng, huyện Tương Dương 11 tỷ, huyện Con Cuông 8,2 tỷ , huyện Anh Sơn 5,59 tỷ, huyện Thanh Chương 11,2 tỷ, huyện Tân Kỳ 8,2 tỷ, huyện Quế Phong 12,16 tỷ, huyện Quỳ Châu 9,63 tỷ, huyện Quỳ Hợp 11 tỷ, huyện Nghĩa Đàn 7,6 tỷ, huyện Quỳnh Lưu 1,003 tỷ đồng.

Tiểu dự án 1 hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn được phân bổ tổng vốn nguồn vốn 9, 741tỷ đồng; gồm: Kỳ Sơn được phân bổ 1,49 tỷ đồng, Tương Dương 921 triệu đồng, Con Cuông 612 triệu đồng, Anh Sơn 457 triệu đồng, Thanh Chương 871 triệu đồng, Tân Kỳ 667 triệu đồng, Quế Phong 906 triệu, Quỳ Châu 703 triệu, Quỳ Hợp 921 triệu, Nghĩa Đàn 562, Quỳnh Lưu 154 triệu. Hợp phần này sẽ tiếp tục phân bổ sau (đợt 2) số tiền 1,477 tỷ đồng.

Nghệ An: Hơn 42 tỷ đồng vốn phục vụ Chương trình 135 năm 2020 ảnh 2
Danh sách một số xã, công trình được giao vốn 135 năm 2020. Ảnh: P.V

Tin mới