Nghệ An: Hơn 78.000 hộ nghèo và cận nghèo được lắp đặt đầu thu truyền hình số vệ tinh

(Baonghean.vn) - Trong 5 năm thực hiện chương trình, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Ban quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích, nhà thầu thực hiện nghiệm thu số liệu lắp đặt đầu thu truyền hình số vệ tinh (DTH) cho 78.564 hộ nghèo và cận nghèo (đạt 99,9%).

Sáng 23/7, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức "Hội nghị Tổng kết chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020". Tham dự tại điểm cầu Hà Nội có ông Phạm Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Tại điểm cầu Nghệ An có đại diện lãnh đạo Sở Thông tin & Truyền thông và các đơn vị liên quan.

Ngày 24/7/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1168/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020.  

Mục tiêu của Chương trình nhằm đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông băng rộng trên phạm vi cả nước, trong đó tập trung ưu tiên vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng biên giới, hải đảo; Ưu tiên hỗ trợ việc sử dụng dịch vụ viễn thông công ích và đầu thu truyền hình số của hộ nghèo, hộ cận nghèo và một số đối tượng chính sách xã hội theo quy định của Nhà nước; Bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ tìm kiếm, cứu nạn, chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai...

Các đại biểu tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Quang An
Các đại biểu tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Quang An

Sau 5 năm triển khai, chương trình đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ như: Việc hỗ trợ phát triển các điểm truy nhập dịch vụ Internet băng rộng công cộng đã góp phần vào việc phổ cập dịch vụ mới cho người dân ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, tạo điều kiện, làm tiền đề cho việc tiếp cận, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến và thương mại điện tử trong thời gian tớ.

Chương trình đã hỗ trợ sử dụng dịch vụ Internet băng rộng cho gần 18 nghìn trường học, bệnh viện, góp phần tăng cường phổ cập dịch vụ Internet học sinh ở các cơ sở giáo dục trên cả nước; Việc hỗ trợ ngư dân sử dụng dịch vụ thông tin, liên lạc, tìm kiếm cứu nạn trên biển đã đóng góp vào phát triển kinh tế biển, bám biển cho ngư dân, qua đó góp phần giữ gìn chủ quyền biển đảo, đảm bảo an ninh, quốc phòng; Đến hết năm 2020, không còn xã trắng hoàn toàn dịch vụ viễn thông mà chỉ còn các thôn, bản, đảo chưa có dịch vụ... 

Tại Nghệ An, trong 5 năm thực hiện chương trình, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối với Ban quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích, nhà thầu thực hiện nghiệm thu số liệu lắp đặt đầu thu truyền hình số vệ tinh (DTH) cho 78.564 hộ nghèo và cận nghèo (đạt 99,9%); Lắp đặt đầu thu DVB-T2 trên địa bàn tỉnh cho 7.907 hộ nghèo và hộ cận nghèo (đạt 96,5%).

Sở đã tiến hành xác nhận thuê bao điện thoại và internet băng rộng cho các đơn vị, doanh nghiệp đúng đối tượng, đầy đủ thông tin. Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã xác nhận cho Đài Duyên hải miền Trung hỗ trợ thuê bao tàu cá: năm 2016 có 250 thuê bao, năm 2017 có 109 thuê bao, năm 2018 có 26 thuê bao, năm 2019 có 20 thuê bao.

Các điểm cầu trên toàn quốc. Ảnh: Quang An
Các tỉnh, thành tham gia hội nghị trực tuyến. Ảnh: Quang An

Tại hội nghị, đại diện các tỉnh, thành và các doanh nghiệp đã trình bày các tham luận, trong đó tập trung vào các vấn đề như: Kiến nghị Chính phủ với các bộ, ban, ngành tiếp tục thực hiện chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích trong dài hạn; Tập trung nâng cao hạ tầng viễn thông cho những địa phương đặc biệt khó khăn; Trong quá trình lắp đặt các thiết bị vẫn còn nhiều bất cập như điều kiện địa hình, thời tiết đặc thù...; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, thực hiện chương trình tại các tỉnh...

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn khẳng định Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 đã có những đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; đảm bảo thông tin liên lạc cho khu vực miền núi, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, từng bước giảm khoảng cách về hưởng thụ dịch vụ viễn thông giữa các vùng, miền...
Những đóng góp tích cực của Chương trình và các doanh nghiệp viễn thông đã được khẳng định và sẽ tiếp tục được phát huy; đồng thời, từ kinh nghiệm thực hiện Chương trình vừa qua, cần khắc phục những tồn tại, hạn chế để việc xây dựng chính sách cung cấp dịch vụ viễn thông công ích và triển khai thực hiện trong giai đoạn tiếp theo đạt hiệu quả cao.

Tin mới