mask

Nghệ An: Hưởng ứng Giải Búa liềm Vàng lần thứ 3 - năm 2018

(Baonghean.vn) - Việc hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (giải Búa liềm Vàng) lần thứ 3 - năm 2018 được Tỉnh ủy Nghệ An cụ thể hóa bằng Kế hoạch số 242-KH/TU ban hành ngày 7/6/2018.

Thực hiện Kế hoạch số 131 -KH/BTCTW, ngày 19/3/2018 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về việc tổ chức Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (giải Búa liềm Vàng) lần thứ 3 - năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Kế hoạch hưởng ứng tham gia giải trên địa bàn tỉnh.

Trao giải
Trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - giải Búa liềm Vang lần thứ 2 - năm 2017. Ảnh tư liệu 

Theo đó, sẽ lựa chọn được những tác phẩm báo chí xuất sắc nhất để tham dự cuộc thi cấp Trung ương, đồng thời xét chọn những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và tổ chức Giải Búa liềm Vàng để Tỉnh ủy biểu dương, khen thưởng.

Chủ đề xuyên suốt của “Giải Búa liềm Vàng” là tập trung vào công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vũng mạnh; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào “dân vận khéo”, các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội và quốc phòng - an ninh.

Ngoài chủ đề về công tác xây dựng Đảng nói chung, khuyến khích các chủ đề bám sát và phản ánh sâu sắc các nhiệm vụ xây dụng Đảng của tỉnh, có định hướng tư tưởng, chính trị đúng đắn; có tính phát hiện vấn đề mới; có tác động tích cực đến đời sống xã hội, đem lại hiệu quả xã hội thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Về thể lệ, thực hiện theo Thể lệ Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, ban hành kèm theo Kế hoạch số 131-KH/BTCTW, ngày 19/3/2018 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng (các đơn vị truy cập vào Tạp chí Xây dựng Đảng theo địa chỉ: www.xavdungdang.org.vn hoặc email: Bualiemvang @xaydungdang.vn để tải tài liệu).

Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy là cơ quan thường trực chủ trì, xây dựng kế hoạch, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh, Báo Nghệ An, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức Lễ phát động, hưởng ứng tham gia giải năm 2018 của tỉnh.

Giao chỉ tiêu 100% đơn vị có tác phẩm dự thi gửi tham gia giải, đồng thời hàng tháng mỗi đơn vị có ít nhất 2 bài viết gửi đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, của đơn vị, địa phương.

Tin mới