mask

Nghệ An huy động tổng nguồn vốn hơn 67.000 tỷ đồng xây dựng NTM

(Baonghean.vn) - Thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM, năm 2020, Nghệ An đã huy động tổng nguồn vốn khoảng 10.637 tỷ đồng, nâng tổng giai đoạn 2011 - 2020 hơn 67.018 tỷ đồng.

Nguồn vốn huy động bao gồm: Nguồn cân đối bố trí từ NSNN; nguồn vốn tín dụng; nguồn huy động khác bao gồm cả hiện vật, sức lao động của người dân tham gia được quy đổi ra tiền.

Người dân xã Minh Thành, Yên Thành làm giao thông nông thôn. Ảnh Thu Huyền
Người dân xã Minh Thành (Yên Thành) làm giao thông nông thôn. Ảnh: Thu Huyền

Cụ thể:

- Vốn ngân sách Nhà nước hỗ trợ trực tiếp thực hiện chương trình 1.960 tỷ đồng (trong đó: Vốn ngân sách Trung ương là 1.295 tỷ đồng; Vốn ngân sách địa phương gần 665 tỷ đồng), nâng tổng số vốn ngân sách giai đoạn 2011 - 2020 là 8.814 tỷ đồng;

- Vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án là 2.100 tỷ đồng, nâng tổng số vốn ngân sách giai đoạn 2011 - 2020 gần 12.700 tỷ đồng;

- Vốn doanh nghiệp là 450 tỷ đồng, nâng tổng số vốn ngân sách giai đoạn 2011 - 2020 gần 3.231 tỷ đồng;

- Vốn tín dụng là 5.100  tỷ đồng, nâng tổng số vốn ngân sách giai đoạn 2011 - 2020 hơn 32.037 tỷ đồng;

- Vốn nhân dân đóng góp gần 1.027 tỷ đồng, nâng tổng số vốn ngân sách giai đoạn 2011 - 2020 hơn 10.236 tỷ đồng.

Nghệ An huy động tổng nguồn vốn hơn 67.000 tỷ đồng xây dựng NTM ảnh 2
Đồ họa: Lâm Tùng

Việc quản lý và sử dụng nguồn lực của Chương trình được thực hiện theo Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước và các Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ, các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Nguyễn Văn Hằng – Phó Chánh Văn phòng điều phối NTM tỉnh cho biết: Hiện nay, Nghệ An đang đẩy mạnh công tác giải ngân các nguồn vốn ngân sách theo kế hoạch vốn đã phân bổ cho các địa phương. Tính đến hết 30/7/2020 tỉnh Nghệ An giải ngân kế hoạch vốn Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới đạt hơn 637 tỷ đồng, tương đương 59,45% kế hoạch giao và phấn đấu đến hết năm 2020, sẽ giải ngân hết kế hoạch vốn Trung ương giao.

UBND tỉnh đã giao chỉ tiêu hỗ trợ xi măng làm đường GTNT thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới với tổng số xi măng đã cấp từ khi thực hiện chương trình đến nay là 674.926 tấn, đến nay đã làm tương đương 3.756 km (đạt 100% kế hoạch). Tỉnh đã chi ngân sách thực hiện chính sách hỗ trợ xi măng đến nay gần 1.050 tỷ đồng (cả chi phí vận chuyển); Trong đó, giai đoạn 2016 - 2019 UBND tỉnh đã cấp 215.152 tấn tương đương 1.223 km.

- Đối với thưởng công trình phúc lợi cho các xã đạt chuẩn Nông thôn mới: đã hỗ trợ thưởng được cho 218/265 xã đạt chuẩn với tổng kinh phí thưởng là 109 tỷ đồng (thưởng 500 triệu đồng/01 công trình phúc lợi cho xã đạt chuẩn).

Tin mới