mask

Nghệ An kiểm tra 7.560 tổ chức đảng sau hơn 4 năm

(Baonghean.vn) - Báo cáo về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của Tỉnh ủy Nghệ An cho thấy, sau hơn 4 năm tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 7.560 lượt tổ chức đảng, 15.269 lượt đảng viên; giám sát 4.731 lượt tổ chức đảng, 18.882 lượt đảng viên.
Lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy kiểm tra dự án đầu tư nhà máy nước Cửa Lò. Ảnh tư liệu Đào Tuấn
Lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy kiểm tra dự án đầu tư nhà máy nước Cửa Lò. Ảnh tư liệu Quốc Sơn

Cùng với đó, cấp ủy chỉ đạo ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 32 Điều lệ Đảng.

Theo đó, kiểm tra đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1.804 tổ chức đảng và 3.628 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng đối với 7.606 lượt tổ chức đảng; giám sát cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý và tổ chức đảng cấp dưới đối với 4.817 lượt tổ chức đảng, 7.741 lượt đảng viên (trong đó có 4.017 lượt cấp ủy viên); giải quyết tố cáo đối với 5 tổ chức đảng, 149 đảng viên; kiểm tra tài chính của cấp ủy cấp dưới và của cơ quan tài chính cấp ủy cùng cấp, kiểm tra việc thu nộp đảng phí đối với 6.219 tổ chức đảng và 14.906 lượt đảng viên.

Công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh của đảng viên và công dân được thực hiện nghiêm túc ngay từ cơ sở, do đó đã hạn chế đơn thư vượt cấp lên Trung ương.

Tin mới