mask

Nghệ An: Kiểm tra đột xuất kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương

(Baonghean.vn) - Đoàn kiểm tra đề nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị cần tích cực triển khai các chương trình, nghị quyết của tỉnh về công tác cải cách hành chính, nhất là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 1/2022 về việc tăng cường kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị ngay từ đầu năm mới, ngày 9/2, các đoàn kiểm tra liên ngành việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của tỉnh do các đồng chí: Lê Đình Lý – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn đã kiểm tra đột xuất tại một số cơ quan, đơn vị.

a
Đoàn kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh. Ảnh: Thanh Lê

Đoàn đã kiểm tra tại Chi cục Văn thư lưu trữ, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh (trực thuộc Sở Nội vụ). Tiếp đó, đoàn đến kiểm tra đột xuất tại Sở Công Thương, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Sở Giao thông Vận tải.

a
Ngay từ đầu năm lãnh đạo Sở Công Thương tổ chức họp giao ban chỉ đạo cán bộ, công chức tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Ảnh: Thanh Lê

Buổi chiều, đoàn kiểm tra đột xuất tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND thị xã Cửa Lò và một số đơn vị sự nghiệp trực thuộc của Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND thành phố Vinh, UBND huyện Nghi Lộc.

a
Năm 2022, Sở Giao thông Vận tải tập trung thực hiện 2 nhiệm vụ đột phá: Đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng giao thông và chuyển đổi số. Ngày từ đầu năm, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải Nghệ An đã họp, chỉ đạo đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình giao thông trọng điểm.  Ảnh: Thanh Lê

 Qua kiểm tra cho thấy, các đơn vị chấp hành nghiêm thời gian làm việc, văn hóa công sở. Các đơn vị đã ban hành kế hoạch, chương trình công tác ngay từ đầu năm, đồng thời xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo thực hiện.

a
Đoàn kiểm tra đột xuất việc chấp hành thời gian làm việc tại các phòng chuyên môn của Sở Giao thông Vận tải. Ảnh: Thanh Lê

Việc thực hiện nhiệm vụ phân công của cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo thời gian quy định. Một số sở, ngành hiện cũng đã họp để triển khai nhiệm vụ và thành lập các tổ kiểm tra công vụ tại các phòng, ban, đơn vị, phường, xã trực thuộc.

a
Kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: Thanh Lê

Đoàn kiểm tra lưu ý nhắc nhở các đơn vị triển khai văn hóa công sở chưa đầy đủ như: chưa đeo thẻ công chức, nhiều bàn làm việc chưa có biển tên; một số cán bộ, công chức chưa thực hiện nghiêm túc thời gian làm việc.

a
Kiểm tra việc chấp hành thời gian làm việc tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ảnh: Thanh Lê

Đoàn lưu ý các đơn vị phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao thái độ, tác phong, tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ngay từ những ngày, tháng làm việc đầu năm.

a
Kiểm tra việc ban hành các kế hoạch, chương trình làm việc của UBND thị xã Cửa Lò. Ảnh: Thanh Lê

Nhất là các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp; tích cực triển khai các chương trình, nghị quyết của tỉnh về công tác cải cách hành chính.

a
Kiểm tra tại bộ phận một cửa Văn phòng Đăng ký quyền sử đất tỉnh. Ảnh: Thanh Lê

Trong đó, cần tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tiếp tục tạo chuyển động mới, đột phá trong công tác cải cách hành chính của tỉnh. Bên cạnh đó, cần quan tâm công tác phòng, chống dịch Covid -19.

Tin mới