Nghệ An kiến nghị cần quy định rõ số lượng thành viên ban công tác Mặt trận khối, xóm, bản

(Baonghean.vn) - Tham gia góp ý kiến vào dự thảo Thông tri hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Lê Văn Ngọc đề xuất Trung ương cần quy định rõ số lượng thành viên Ban công tác Mặt trận khối, xóm, bản và số lượng ủy viên UBMTTQ xã lâm thời đối với các đơn vị sáp nhập.
Sáng 24/6, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 điểm cầu trong cả nước để góp ý dự thảo Thông tri hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024.  Ảnh: Mai Hoa
Sáng 24/6, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 điểm cầu trong cả nước để góp ý dự thảo Thông tri hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ảnh: Mai Hoa

Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 8 chương, 37 điều đã quy định thành viên, quyền và trách nhiệm của thành viên tổ chức MTTQ; nguyên tắc tổ chức, hoạt động, cơ cấu tổ chức của MTTQ Việt Nam và cơ quan MTTQ Việt Nam các cấp ở địa phương; mối quan hệ giữa UBMTTQ các cấp và giữa UBMTTQ các cấp với các tổ chức thành viên, cơ quan nhà nước và nhân dân; khen - thưởng kỷ luật, kinh phí hoạt động…

Trên cơ sở dự thảo Thông tri hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ MTTQ Việt Nam do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xây dựng, tại hội nghị Ban Thường trực UBMTTQ một số tỉnh, thành trong cả nước đã tham gia nhiều ý kiến.

Các ý kiến đặt ra một số vấn đề từ thực tiễn liên quan đến ràng buộc trách nhiệm của các thành viên cá nhân của UBMTTQ là các cá nhân tiêu biểu; về hoạt động của Ban công tác Mặt trận khối, xóm, bản; về hoạt động của hội đồng tư vấn, ban tư vấn, cộng tác viên của cơ quan MTTQ các cấp; về hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, cho thôi thành viên UB MTTQ các cấp khi vi phạm kỷ luật.

Phó Chủ
Ông Lê Văn Ngọc - Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Nghệ An phát biểu góp ý tại cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa

Riêng đối với Nghệ An, tại hội nghị, thay mặt Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, ông Lê Văn Ngọc - Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh đã tham gia góp ý nhiều vấn đề xuất phát từ thực tiễn.

Đó là Thông tri cần có nội dung, điều kiện cụ thể việc cho thôi làm nhiệm vụ Ủy viên UBMTTQ các cấp nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các ủy viên. Bởi trong thực tế, bên cạnh những ủy viên tích cực thì cũng có ủy viên hoạt động có chừng mực.

Đối với Nghệ An đã có quy chế, nếu ủy viên nào không tham gia 2 kỳ hội nghị không có lý do và không tham gia 3 kỳ có lý do thì xem xét cho thôi ủy viên UBMTTQ tỉnh.

Quang cảnh hội nghị, Ảnh: Mai Hoa
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lê Văn Ngọc cũng đề xuất Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quy định rõ số lượng thành viên Ban công tác Mặt trận khối, xóm, bản và số lượng ủy viên UBMTTQ cấp xã lâm thời khi tiến hành sáp nhập 2 - 3 xã lại với nhau, bởi giai đoạn 2021 - 2025 sẽ tiếp tục tiến hành sáp nhập các đơn vị hành chính chưa đảm bảo một trong hai tiêu chí về dân số và diện tích.

Mặt khác, trước đây quy định nhiệm kỳ Ban công tác Mặt trận khối, xóm, bản là 5 năm, nhưng nay rút xuống còn 2 năm rưỡi, nhưng dự thảo Thông tri lại chưa quy định thời điểm xác định nhiệm kỳ Ban công tác Mặt trận bắt đầu từ khi nào.

Vì vậy đề xuất Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cần quy định thời điểm xác định nhiệm kỳ của Ban công tác Mặt trận theo nhiệm kỳ Chi bộ và thời gian kiện toàn Ban công tác Mặt trận là sau thời gian kiện toàn Chi ủy nhiệm kỳ mới.

Tin mới