mask

Nghệ An kỷ luật 29 tổ chức đảng và hơn 2.000 đảng viên trong 2,5 năm

(Baonghean.vn) - Từ đầu năm 2016 đến tháng 6/2018, cấp ủy các cấp và chi bộ trên địa bàn tỉnh đã thi hành kỷ luật 29 tổ chức đảng và 1.740 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật 363 đảng viên.

Cụ thể, 26 tổ chức đảng bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, 3 bằng hình thức khiển trách. Trong số tổ chức đảng bị thi hành kỷ luật có 12 đảng ủy, ban thường vụ đảng ủy cơ sở và 17 chi bộ.

Lỗi phạm bị thi hành kỷ luật gồm: 23 trường hợp vi phạm nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 6 trường hợp vi phạm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ. 

Cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 1.740 đảng viên, bao gồm: khiển trách 1.215, cảnh cáo 422, cách chức 67, khai trừ 36 đảng viên. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thi hành kỷ luật 3 đảng viên (1 khai trừ, 1 cảnh cáo, 1 cách chức); cấp huyện ủy, ban thường vụ huyện ủy và cấp ủy tương đương thi hành kỷ luật 282 đảng viên; đảng ủy cơ sở thi hành kỷ luật 1.129 đảng viên, chi bộ thi hành kỷ luật 326 đảng viên. Trong số đảng viên bị thi hành kỷ luật có 248 người là cấp ủy viên các cấp.

Ủy ban Kiểm tra các cấp cũng đã thi hành kỷ luật 363 đảng viên, trong đó có 197 trường hợp là cấp ủy viên các cấp. Nội dung vi phạm chủ yếu là những điều đảng viên không được làm, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài chính, ngân hàng, đầu tư, xây dựng cơ bản…

Tin mới