mask

Nghệ An: Lãnh đạo cấp phó của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh không quá 18 người

(Baonghean.vn) - Quy định số lượng tối đa cấp phó cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện là nội dung trong dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy định 282-QĐ/TW ngày 1/4/2015 của Ban Bí thư được Ban Tổ chức Trung ương đưa ra lấy ý kiến góp ý tại Hội nghị sáng 1/8.

Đồng chí Mai Văn Chính - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì tại điểm cầu Trung ương.

Nghệ An: Lãnh đạo cấp phó của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh không quá 18 người ảnh 1
Đồng chí Lê Quốc Khánh - Phó trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Lê Văn Lĩnh

Theo Dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện; ngoài kế thừa bố cục và nội dung của Quy định 282-QĐ/TW của Ban Bí thư, Dự thảo Quy định mới lần này dự kiến sửa đổi, bổ sung thêm một số nội dung như: Quy định về nguyên tắc giao tổng số lượng lãnh đạo cấp phó của mỗi cơ quan; việc phân bổ số lượng cụ thể của từng cơ quan thuộc thẩm quyền của ban thường vụ cấp ủy cùng cấp quyết định.

Dự thảo Quy định, tổng số lãnh đạo cấp phó của cơ quan MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh không quá 15 người; tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An không quá 18 người; thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh không quá 21 người.

Đối với cơ quan Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện có không quá 1 lãnh đạo cấp phó; các quận, huyện thuộc thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh có không quá 2 lãnh đạo cấp phó.

Về tổ chức bộ máy, dự thảo chỉ quy định tối đa số lượng đầu mối trực thuộc các cơ quan cấp tỉnh, có định hướng tên gọi cụ thể của các đầu mối trực thuộc, đồng thời quy định nguyên tắc và điều kiện để thành lập một đầu mối; số lượng lãnh đạo cấp phó của mỗi đầu mối phụ thuộc vào số biên chế thực tế, cụ thể: Tối thiểu có 5 người mới lập một đầu mối (ban và tương đương); ban có dưới 10 người được bố trí trưởng ban và 1 phó trưởng ban; có từ 10 người trở lên được bố trí không quá 2 phó trưởng ban.

Cũng tại Hội nghị trực tuyến lần này, ngoài nội dung góp ý sửa đổi, bổ sung Quy định 282-QĐ/TW của Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương đã xin ý kiến góp ý của các địa phương về Dự thảo Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý các cấp (sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn 16-HD/BTCTW).

Theo Dự thảo Hướng dẫn, ngoài làm rõ thêm một số nội dung theo Quy định 132-QĐ/TW, ngày 8/3/2018 của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương cũng hướng dẫn thêm một số nội dung về trình tự đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên hàng năm; hướng dẫn về thẩm quyền, trách nhiệm của từng cấp ủy và tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị. Hướng dẫn cũng đề ra các phương án để xin ý kiến góp ý của các đơn vị về cách thức tổ chức đánh giá đa chiều; quy định về các chủ thể tham gia đánh giá và xếp loại chất lượng theo cụm thi đua hoặc theo loại hình tổ chức đảng có chức năng, nhiệm vụ tương đồng...

Tin mới