mask

Nghệ An: Lập đoàn liên ngành kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính

(Baonghean.vn) - Đoàn liên ngành của tỉnh do Giám đốc Sở Nội vụ Đậu Văn Thanh làm trưởng đoàn và 13 thành viên khác, đồng thời có sự tham gia của các cơ quan báo chí để đưa tin phản ánh.
Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lê Đình Lý kiểm tra đột xuất việc chấp hành giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức xã Diễn An (Diễn Châu) năm 2018. Ảnh tư liệu
Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lê Đình Lý kiểm tra đột xuất việc chấp hành giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức xã Diễn An (Diễn Châu) năm 2018. Ảnh tư liệu

UBND tỉnh Nghệ An vừa có Quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh.

Nội dung kiểm tra là việc chấp hành Chỉ thị số 26/CT - TTg ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; Chỉ thị số 17 - CT/TU ngày 3/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Chỉ thị số 10/2013/CT - UBND ngày 6/4/2013 của UBND tỉnh về tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

Đối tượng kiểm tra là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; cán bộ, công chức, viên chức hành chính Nhà nước. Đoàn sẽ kiểm tra đột xuất tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, nơi làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và cả nơi công cộng mà không thông báo trước lịch kiểm tra. 

Đoàn liên ngành hoạt động và tiến hành kiểm tra, giám sát vào thời gian bất kỳ vào giờ hành chính trong năm 2019. Những năm gần đây, Nghệ An đều thành lập đoàn kiểm tra liên ngành việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của nhiều cơ quan, đơn vị các cấp trên địa bàn tỉnh.

Tin mới