mask

Nghệ An: Mất an toàn VSTP ở nơi nào thì chủ tịch UBND cấp đó phải chịu trách nhiệm

(Baonghean.vn) – Sáng 3/6, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc họp kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Nghệ An; Triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Nghệ An chủ trì hội nghị, đồng chủ trì có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó ban chỉ đạo liên ngành Lê Minh Thông, Đinh Viết Hồng. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan, các huyện, thành, thị.

Cuộc họp có sự tham gia đầy đủ của các cấp, ngành, địa phương liên quan.
Cuộc họp có sự tham gia đầy đủ của các cấp, ngành, địa phương liên quan.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường khẳng định quyết tâm chính trị: Đảm bảo ATVSTP vì lợi ích của người dân.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường khẳng định quyết tâm: Đảm bảo ATVSTP vì lợi ích của người dân.

Phát biểu đề dẫn cuộc họp, đồng chí Nguyễn Xuân Đường nêu rõ: Đây là cuộc họp đầu tiên của Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Nghệ An mới sau kiện toàn. Việc kiện toàn Ban chỉ đạo nhằm tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, tạo sự chuyển biến mọi mặt trên lĩnh vực ATVSTP. Các thành viên Ban chỉ đạo nói riêng và các cấp ngành nói chung cần nhận thức việc bảo đảm ATVSTP là nhiệm vụ cấp thiết, hàng đầu, để ưu tiên chỉ đạo, bố trí kinh phí tương ứng, đầu tư các trang thiết bị. ATVSTP là đòi hỏi bức thiết nhất, cần thiết nhất, liên quan tất cả mọi người dân. Đáp ứng tốt quyền lợi của người dân chính là trách nhiệm của cán bộ, công chức tỉnh. Ngay từ bây giờ, tỉnh Nghệ An cần xây dựng lực lượng chỉ đạo, thực hiện công tác bảo đảm ATVSTP đầy đủ các khâu, nhằm thay đổi thực trạng ATVSTP không đảm bảo hiện nay, tất cả vì quyền lợi người dân...

Các đại biểu tham gia cuộc họp.
Các đại biểu tham gia cuộc họp.

Ban chỉ đạo và các cấp, ngành, địa phương cần tăng cường công tác chỉ đạo, tuyên truyền đến tận các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm về ATVSTP; Nâng cao nhận thức, nêu cao trách nhiệm tố cáo vi phạm của người dân; Chỉ đạo xây dựng các vùng nguyên liệu nuôi trồng, chăn nuôi thực phẩm an toàn; Phát huy tác dụng các trung tâm kiểm nghiệm, kiểm định sản phẩm thực phẩm.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: “Mất ATVSTP ở nơi nào thì chủ tịch UBND cấp đó phải chịu trách nhiệm; Phát hiện sai phạm nơi nào thì cán bộ xóm, khối, xã phường, huyện thành thị đó phải xử lý kỷ luật. Đảm bảo ATVSTP kiên quyết xử lý nghiêm minh các cán bộ buông lỏng quản lý, dung túng và đồng lõa với sai phạm…Bản thân tôi xin nhận trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Xin làm hết sức mình vì quyền lợi của người dân”.

Công bố quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành về ATTP tỉnh Nghệ An.
Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh công bố quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành về ATTP tỉnh Nghệ An.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh đã công bố quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Nghệ An. Theo quyết định này: Đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch UBND tỉnh là trưởng Ban chỉ đạo; 2 đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh là phó ban; Lãnh đạo 14 sở, ngành là ủy viên ban chỉ đạo. So với trước, Ban chỉ đạo liên ngành sau kiện toàn có thành phần rộng rãi hơn, các đồng chí trưởng đầu ngành trực tiếp là ủy viên…

Thanh Sơn

Tin mới