mask

Nghệ An nằm tốp đầu của cả nước thực hiện tốt công tác tinh giản biên chế

(Baonghean.vn) - Năm 2019, Nghệ An tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chính sách tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án sắp xếp tổ chức, bộ máy gắn với công tác quản lý biên chế theo Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII.

Đến nay, 22 sở, ban, ngành, 21 huyện, thành, thị; 12 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh đã xây dựng xong Đề án tinh giản biên chế được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua (tại Thông báo số 1516-TB/TU ngày 13/2/2019); Đề án của 21 sở, ban, ngành, 12 đơn vị sự nghiệp trực thuộc đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Đến hết năm 2019, thực hiện Đề án, toàn tỉnh đã giảm 6 phòng chuyên môn thuộc sở, ban, ngành; 56 đơn vị sự nghiệp; giảm được ít nhất 56 người đứng đầu đơn vị sự nghiệp, 175 công chức, 2.293 viên chức. Chuyển 22 đơn vị sự nghiệp sang tự chủ về chi thường xuyên, giảm 4.396 người làm việc hưởng lương trực tiếp từ ngân sách Nhà nước. 100% đơn vị đạt chỉ tiêu giao tại Quyết định số 6066/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Cán bộ Phòng Quản lý đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường trao đổi nghiệp vụ quản lý đất đai. Ảnh: Thanh Lê
Cán bộ Phòng Quản lý đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường trao đổi nghiệp vụ quản lý đất đai. Ảnh: Thanh Lê

Tỉnh đã xây dựng xong Đề án sắp xếp lại tổ chức, hợp nhất 5 Ban Quản lý Dự án của 4 sở (Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thể thao, Xây dựng) thành 1 Ban Quản lý Dự án trực thuộc tỉnh.

UBND các huyện, thành phố, thị xã đang xây dựng Đề án sắp xếp lại Ban Quản lý dự án cấp huyện và chuyển đổi thành đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên theo Nghị định 59/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 16 của Bộ Xây dựng; Đề án sắp xếp tổ chức lại các trung tâm: Trung tâm xúc tiến và hỗ trợ đầu tư, Trung tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, Trung tâm xúc tiến thương mại, Trung tâm xúc tiến du lịch thành 1 Trung tâm trực thuộc tỉnh (giảm 3 đơn vị).

Bên cạnh đó, tỉnh đã tiến hành sáp nhập Đài Truyền thanh truyền hình và Trung tâm Văn hóa thể thao tại 21 huyện, thành phố, thị xã (giảm 22 đơn vị sự nghiệp với 66 đầu mối bên trong).

Tiến hành sáp nhập 26 trường Tiểu học, Trung học cơ sở (giảm 13 đơn vị). Hợp nhất các trạm thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, thành lập trung tâm dịch vụ nông nghiệp và bàn giao về UBND huyện quản lý.

Văn phòng UBND tỉnh kiểm tra, sát hạch công chức. Ảnh Thanh Lê
Văn phòng UBND tỉnh kiểm tra, sát hạch công chức. Ảnh: Thanh Lê

Cùng đó, đã tham mưu UBND tỉnh thành lập Bệnh viện Da liễu trên cơ sở nâng cấp Trung tâm phòng chống phong và da liễu; đã tiến hành sáp nhập Trung tâm phòng, chống sốt rét, ký sinh trùng, côn trùng; Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS; Trung tâm truyền thông Giáo dục - Sức khỏe; Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản; Trung tâm tư vấn dân số kế hoạch hóa gia đình; Trung tâm Y tế dự phòng thành Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh, giảm 5 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế.

Xây dựng xong Đề án sáp nhập Trung tâm Dân số thuộc Chi cục Dân số KHHGĐ về Trung tâm Y tế cấp huyện; Đề án thành lập Văn phòng đất 1 cấp trên cơ sở sáp nhập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện về Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Cán bộ huyện Anh Sơn kiểm tra mô hình trồng bí trên đất bãi ở xã Tam Sơn. Ảnh: Thanh Lê
Cán bộ huyện Anh Sơn kiểm tra mô hình trồng bí trên đất bãi ở xã Tam Sơn. Ảnh: Thanh Lê

Với những kết quả trên, Nghệ An là tỉnh nằm trong tốp đầu được Bộ Nội vụ đánh giá thực hiện tốt công tác tinh giản biên chế.

Tin mới