Nghệ An: Nhiều huyện có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên 70%

(Baonghean.vn) - Theo Sở KH&ĐT, kế hoạch đầu tư công năm 2018, Nghệ An được giao hơn 5.450 tỷ đồng, khối lượng thực hiện 8 tháng đầu năm 3.673 tỷ đồng, đạt 67,4%; giải ngân đạt 60,38% (cao hơn mức bình quân chung cả nước (45,57%). Ước 9 tháng giải ngân đạt 70,13%.
Thi công tuyến đường thị trấn - Đức Thành, Yên Thành. Ảnh Việt Phương
Thi công tuyến đường thị trấn - Đức Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: Việt Phương

Kế hoạch đầu tư công năm 2017 kéo dài gần 426 tỷ đồng, khối lượng giải ngân 9 tháng ước đạt 323 tỷ đồng, đạt 76,23%.

Có 3 nguồn giải ngân đạt khá là chương trình mục tiêu Chính phủ (ước 9 tháng giải ngân 77,48%), thu sử dụng đất (ước 9 tháng giải ngân 86%) và nguồn cân đối ngân sách địa phương theo tiêu chí tính điểm (ước 9 tháng giải ngân 69,38%)

Tính theo các dự án do các huyện, thành, thị trực tiếp quản lý, có 8 huyện giải ngân rất khá, đạt trên 70% là thị xã Thái Hòa 88,67%; huyện Nghĩa Đàn 82,53%, huyện Yên Thành 80,86%, huyện Thanh Chương 79,46%, huyện Anh Sơn 78,42%, huyện Nghi Lộc 77%, huyện Quỳnh Lưu 75,63%, huyện Diễn Châu 73,06%.

Đồ họa: Việt Phương
Đồ họa: Việt Phương

Có 01 huyện đạt trên 60% là thị xã Cửa Lò 68,37%.

Có 07 huyện đạt trên 50%: Huyện Hưng Nguyên 57,64%, huyện Tân Kỳ 55,67%, huyện Đô Lương 55,38%, thị xã Hoàng Mai 55%, huyện Quỳ Hợp 53,42%, huyện Kỳ Sơn 52,45%, huyện Tương Dương 52,09 %.

Các ngành làm chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân khá như Sở Lao động Thương binh và Xã hội 87,6%, Công an tỉnh 87,1%, Sở Nông nghiệp và PTNT 84,74%, Sở Văn hóa - Thể thao 81,05%...

Theo ông Nguyễn Hữu Mão - Phó giám đốc Sở KH&ĐT, để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đề nghị các ngành, các cấp thực hiện nghiêm quy định của Luật đầu tư công về nợ đọng xây dựng cơ bản. Các dự án đã được quyết định đầu tư phải thực hiện theo mức vốn kế hoạch đã giao để không gây nợ đọng xây dựng cơ bản. Không yêu cầu các doanh nghiệp ứng vốn đầu tư khi chưa được bố trí vốn kế hoạch hàng năm hoặc ứng vốn đầu tư cao hơn mức vốn kế hoạch được giao, dẫn đến hậu quả phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

"Các ngành, các huyện chịu trách nhiệm sử dụng nguồn vốn ngân sách huyện, xã và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để trả nợ đọng xây dựng cơ bản trong đó lưu ý: Đối với các công trình tỉnh quản lý thì trách nhiệm trả nợ phần huyện, xã phải đối ứng theo cơ cấu nguồn vốn được phê duyệt tại quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư ban đầu. Đối với các công trình huyện, xã quản lý: trách nhiệm trả nợ hoàn toàn thuộc trách nhiệm của ngân sách huyện, xã" - ông Mão nhấn mạnh.

Tin mới