mask

Nghệ An: Phấn đấu 61,5% xã, 4 huyện và trên 100 thôn bản đạt chuẩn NTM vào năm 2020

(Baonghean.vn) - Chiều 13/8, tại TP. Vinh, diễn ra Hội thảo kết quả xây dựng NTM của Nghệ An giai đoạn 2011 - 2018, kế hoạch định hướng đến năm 2020 và những năm tiếp theo.
Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo còn có đồng chí Hồ Xuân Hùng - Hội trưởng Tổng hội Nông nghiệp Việt Nam; các nhà khoa học, quản lý trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân cùng lãnh đạo các địa phương trên địa bàn tỉnh.
Nghệ An: Phấn đấu 61,5% xã, 4 huyện và trên 100 thôn bản đạt chuẩn NTM vào năm 2020 ảnh 1
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Xuân Hoàng
Nghệ An huy động trên 30 nghìn tỷ xây dựng NTM

Báo cáo của Ban tổ chức thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh nêu rõ, trong giai đoạn 2011 - 2018, Nghệ An xây dựng NTM đạt và vượt mục tiêu của Nghị quyết Tỉnh ủy đề ra.

Sau gần 8 năm, Nghệ An huy động được hơn 30 nghìn tỷ đồng đầu tư xây dựng NTM; bình quân đạt 14,68 tiêu chí/xã; tăng 11,04 tiêu chí so với năm 2010. Toàn tỉnh đã có 181 xã và 50 thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới.

Bộ mặt nông thôn mới đã có nhiều khởi sắc. Hệ thống hạ tầng phát triển mạnh mẽ, nhất là các vùng khó khăn. Đời sống vật chất, tinh thần của đại bộ phận cư dân nông thôn được nâng lên đáng kể. Thu nhập khu vực nông thôn từ 12 triệu đồng/người/năm nay đã tăng lên 24,8 triệu đồng/người/năm.

Nghệ An: Phấn đấu 61,5% xã, 4 huyện và trên 100 thôn bản đạt chuẩn NTM vào năm 2020 ảnh 2
Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội thảo. Ảnh: Xuân Hoàng

Mục tiêu của Nghệ An đến năm 2020 có 61,5% xã; 4 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ đạt chuẩn NTM; có ít nhất 100 - 120 thôn bản thuộc vùng miền núi đạt chuẩn NTM; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án huyện NTM kiểu mẫu Nam Đàn và Đề án xây dựng NTM trên địa bàn 27 xã khu vực biên giới.

Tuy nhiên, kết quả xây dựng NTM của tỉnh còn  nhiều tồn tại: Sự chênh lệch khá lớn về điều kiện, kết quả giữa các vùng miền. Một số xã chủ yếu đang tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là giao thông nông thôn; chưa quan tâm đúng mức về phát triển sản xuất, thu nhập của người dân. Nguồn lực để đầu tư xây dựng NTM cho các xã chưa đáp ứng nhu cầu.

Giải pháp phát triển NTM giai đoạn 2018 - 2020 và những năm tiếp theo

Nghệ An: Phấn đấu 61,5% xã, 4 huyện và trên 100 thôn bản đạt chuẩn NTM vào năm 2020 ảnh 3
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Xuân Hoàng

Tại hội nghị, có 13 tham luận của các sở, ngành, địa phương, chuyên gia. Tham luận của Sở NN&PTNT do đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Giám đốc Sở NN&PTNT nêu: Thời gian qua, Sở đã thực hiện 5.369 mô hình sản xuất về giống lúa, ngô, cây ăn quả... trong đó có 4.245 mô hình được nhân rộng.

Tuy nhiên, có những hạn chế trong công tác chỉ đạo sản xuất và xây dựng các mô hình phát triển sản xuất, đó là: Diện tích, năng suất một số loại cây trồng hàng năm chưa đạt kế hoạch đề ra; quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, giá trị gia tăng của một số sản phẩm chủ lực của tỉnh còn thấp. Việc tích tụ ruộng đất để tổ chức sản xuất quy mô lớn, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn còn hạn chế. Vì vậy, thu nhập của người dân chưa thực sự cao.

Nghệ An: Phấn đấu 61,5% xã, 4 huyện và trên 100 thôn bản đạt chuẩn NTM vào năm 2020 ảnh 4
Đồng chí Đinh viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Sở NN&PTNT thăm mô hình sản xuất rau sạch tại xã Tân Thành, huyện Yên Thành. Ảnh tư liệu

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu cho rằng: Để công tác xây dựng mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả, cần rà soát lại các loại nông sản chủ lực, nông sản có thế mạnh của từng địa phương để định hướng cho việc nghiên cứu các đề tài khoa học và xây dựng nhân rộng các mô hình.

Xây dựng mô hình theo hướng gắn với các vùng quy hoạch sản phẩm hàng hóa; đẩy mạnh thực hiện liên kết “4 nhà” theo chuỗi giá trị sản phẩm và có tính dự báo thị trường khi định hướng xây dựng và nhân rộng các mô hình.  

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Hồ Xuân Hùng - Hội trưởng Tổng hội Nông nghiệp Việt Nam cho rằng: Những năm qua, Nghệ An đạt được nhiều thành tích cao trong phong trào xây dựng NTM. Tuy nhiên, trong quá trình xét duyệt, công nhận xã đạt chuẩn NTM còn hiện tượng châm chước, bỏ qua một số tiêu chí chưa thực sự đạt. Việc gắn tái cơ cấu nông nghiệp trong xây dựng NTM còn nhiều hạn chế; vấn đề môi trường, an ninh nông thôn còn nhiều bất cập; văn hóa nông thôn cần được quan tâm khôi phục.

Nghệ An: Phấn đấu 61,5% xã, 4 huyện và trên 100 thôn bản đạt chuẩn NTM vào năm 2020 ảnh 5
Đồng chí Hồ Xuân hùng - Hội trưởng Tổng hội Nông nghiệp Việt Nam Phát biểu tham luận tại hội thảo. Ảnh: Xuân Hoàng

Đồng chí Hồ Xuân Hùng nêu một số kinh nghiệm rút ra tại các tỉnh, thành trong nước: Ngoài hệ thống chính trị, còn có vai trò của hội các nghề nghiệp tham gia vào xây dựng NTM. Trong tái cơ cấu nông nghiệp cần tái cơ cấu về đất đai, nguồn nhân lực. Xác lập đúng vai trò của doanh nghiệp vào xây dựng NTM. Vai trò làm chủ của dân phải thể hiện được ưu tiên những gì người dân cần trước. Phát triển NTM phải gắn với văn hóa nông thôn.

Vì vậy, để phong trào xây dựng NTM đạt kết quả tốt nhất, địa phương cần tạo môi trường đầu tư cho doanh nghiệp vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Có chính sách để khuyến khích cho các xã xây dựng NTM. Lồng ghép nguồn lực cho mục tiêu chung, bằng phương pháp đầu tư cuốn chiếu. Quan tâm đến sự huy động nguồn vốn từ đội ngũ con em lao động, học tập, công tác trong và ngoài nước và cuối cùng là nâng trách nhiệm đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp.

Kết thúc hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng cảm ơn những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu đã hiến kế cho tỉnh có nhiều giải pháp trong thực hiện xây dựng nông thôn mới cho những năm tiếp theo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, nhiệm vụ xây dựng NTM của tỉnh trong những năm tới là rất khó khăn, vì vậy, mong muốn các đại biểu tiếp tục quan tâm, theo dõi đồng hành cùng với tỉnh để đạt được mục tiêu xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Quan điểm của tỉnh, xây dựng NTM là việc làm thường xuyên, liên tục, không có điểm dừng

Đồng chí Đinh Viết Hồng chỉ đạo: Ban chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh quyết liệt hơn trong công tác kiểm tra chỉ đạo, thường xuyên đôn đốc các địa phương thực hiện Chương trình NTM. Các huyện ưu tiên ngân sách đầu tư cho chương trình NTM. Đối với các xã, căn cứ vào nguồn lực và tinh thần của người dân để cam kết về đích NTM với tỉnh./. 

Tin mới