mask

Nghệ An phấn đấu công nghiệp tăng 19% trong năm 2019

(Baonghean.vn) - Năm 2018, giá trị sản xuất công nghiệp năm 2018 trên địa bàn Nghệ An đạt 56.700 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2017.
Dây chuyền sản xuất sợi Công ty Hoàng Thị Loan. Ảnh Việt Phương
Năm 2018, lĩnh vực dệt may, sợi tiếp tục đạt tốc độ tăng trưởng khá. Trong ảnh: Dây chuyền sản xuất sợi Công ty dệt may Hoàng Thị Loan. Ảnh Việt Phương

Trong đó: Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 16,3%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 18,81%; ngành cung cấp nước, quản lý và xử lý nước thải, rác thải tăng 12,72%; công nghiệp khai khoáng giảm 2,07%.

Trong số 36 sản phẩm công nghiệp chủ yếu có 30 sản phẩm đạt và vượt kế hoạch, một số sản phẩm tăng cao so với năm 2017 và vượt mức kế hoạch gồm: sữa chế biến các loại 210 triệu lít, tăng 26,42%; xi măng 4,45 triệu tấn, tăng 70,84%; sản phẩm tôn - thép Hoa Sen các loại 735 nghìn tấn, tăng 127%; điện sản xuất ước đạt 3.350 triệu KWh, tăng 35%; quần áo may sẵn đạt ước đạt 27-28 triệu sản phẩm, tăng 22,72%,…

Một số sản phẩm chưa đạt kế hoạch do thị trường tiêu thụ gặp nhiều khó khăn hoặc ảnh hưởng của thời tiết,... gồm: Bia các loại ước đạt 193 triệu lít/KH 200 triệu lít; bao bì đạt 50 triệu sản phẩm, giảm 11,71% so với năm 2017, đạt 62,5%KH; phân bón đạt 65.000 tấn, giảm 34,35%; thiếc ước đạt 300 tấn/KH 700 tấn, giảm 17,58% so với năm 2017 và chỉ đạt 42,85% KH; thức ăn chăn nuôi tăng so với năm 2017, nhưng chỉ đạt 60% KH. Tuy nhiên, các sản phẩm này chiếm tỷ trọng không lớn trong cơ cấu tổng giá trị sản xuất công nghiệp và được bù đắp bởi các sản phẩm vượt kế hoạch nên không ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng toàn ngành.

Năm 2019, ngành Công Thương Nghệ An phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 68.000 - 69.000 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng trên 19%.

Sản xuất tại nhà máy chế biến đồ hộp Royal food, KCN Nam Cấm. Ảnh Việt Phương
Sản xuất tại Nhà máy chế biến đồ hộp Royal food - KCN Nam Cấm. Ảnh Việt Phương

Theo Sở Công Thương, để đạt mục tiêu đề ra, trong năm 2019, ngành xác định phải bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch UBND tỉnh giao trong năm để chỉ đạo thực hiện, đẩy nhanh tốc độ phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp nhằm tạo nguồn thu ngân sách chủ yếu cho tỉnh.

Thực hiện các nội dung theo phân công nhiệm vụ trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tập trung rà soát quy hoạch phát triển CCN trên địa bàn tỉnh, xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu CCN phục vụ công tác quản lý. Triển khai thực hiện cơ chế, chính sách ưu đãi thu hút đầu tư, chính sách hỗ trợ xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp. Theo dõi, kiểm tra tình hình quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng và hoạt động của cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tin mới