mask

Nghệ An: Phấn đấu đến 30/6, khởi công các dự án đã ký kết

(Baonghean.vn) - Đó là yêu cầu của đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp rà soát và đôn đốc các dự án sau hội nghị thu hút đầu tư.

Năm 2018, sau Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư xuân Mậu Tuất, Nghệ An đã có 26 dự án được trao chứng nhận đầu tư, chấp thuận đầu tư, ký kết biên bản ghi nhớ với số vốn đăng ký hơn 13.000 tỷ đồng. 

Năm 2018 Nghệ An phấn đấu thu hút 150 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký 30.000 tỷ đồng. Trong đó FDI với tổng mức đầu tư 1000 -3000 tỷ đồng, tạo việc làm cho 10000 lao động.

Nghệ An: Phấn đấu đến 30/6, khởi công các dự án đã ký kết ảnh 1
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Ảnh: Hoàng Hảo 

Để sớm hoàn thành kế hoạch thu hút đầu tư đề ra, các dự án sớm triển khai trong thực tế, UBND tỉnh chỉ đạo đối với các dự án ký kết ghi nhớ đầu tư chậm nhất đến ngày 20/6/2018 ban hành chấp thuận đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Đối với các dự án chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy CNĐKKD chậm nhất đến 20/6 khởi công công trình.

Các giải pháp được đưa ra là: Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư và hỗ trợ triển khai các dự án trọng điểm, dự án của các nhà đầu tư quan trọng. Triển khai hợp tác thường xuyên và hiệu quả về xúc tiến đầu tư với các nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp, kịp thời hỗ trợ nhà đầu tư giải quyết các vướng mắc, khó khăn, tồn đọng và phát sinh trong quá trình triển khai các dự án hạ tầng khu công nghiệp.

Tập trung công tác CCHC, nhất là việc giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư theo hướng một cửa liên thông, rà soát tổng hợp và quyết liệt chỉ đạo về giải quyết các hồ sơ còn tồn đọng. Giao Trung tâm xúc tiến đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tham mưu trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch giải quyết hồ sơ tồn đọng, định kỳ hàng tháng tổng hợp báo cáo trình UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Nghệ An: Phấn đấu đến 30/6, khởi công các dự án đã ký kết ảnh 2
Trung tâm điều hành sản xuất ở nhà máy Mavin Austfeet. Ảnh: Trân Châu

Sau khi nghe Trung tâm xúc tiến và hỗ trợ đầu tư cùng các ngành phát biểu về nhiệm vụ năm 2018, đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành phải khẩn trương vào cuộc để đôn đốc, xúc tiến các dự án triển khai trong thực tế.

Trung tâm xúc tiến và hỗ trợ đầu tư và các đồng chí lãnh đạo được giao theo dõi, phụ trách các dự án thể hiện trách nhiệm cao đối với nhiệm vụ được giao. Phấn đấu đến 30/6 khởi công các dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư. Giao Trung tâm xúc tiến và hỗ trợ đầu tư xây dựng kế hoạch hoạt động xúc tiến đầu tư trong năm và kế hoạch đến 2020 trình UBND tỉnh phê duyệt.

Giao Khu kinh tế Đông Nam rà soát các dự án, chọn các dự án điểm để triển khai thi công dự án mới và phối hợp với địa phương để chống tái lấn chiếm đất trong khu kinh tế tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng cho nhà đầu tư. 

Nghệ An - dấu ấn sau 9 năm thu hút đầu tư

Nghệ An - dấu ấn sau 9 năm thu hút đầu tư

(Baonghean.vn) - Sau 9 năm tổ chức Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư, công tác thu hút đầu tư vào tỉnh Nghệ An đạt được nhiều kết quả nổi bật trên mọi lĩnh vực.

Tin mới