Nghệ An: Phấn đấu rút ngắn 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính

(Baonghean.vn) - Cho ý kiến về đề án cải cách hành chính, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường đề nghị theo đặc thù ngành, nghề, mỗi sở, ngành xây dựng mục tiêu riêng của mình để phấn đấu thực hiện. Có thể lựa chọn một số lĩnh vực công việc để đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết.
Toàn cảnh phiên họp chiều nay. Ảnh: Việt Phương
Toàn cảnh phiên họp chiều nay. Ảnh: Việt Phương

Chiều 24/1, đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 1/2018 của UBND tỉnh. Cùng dự có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí thành viên ủy ban, lãnh đạo các sở, ngành.

Mở đầu cuộc họp chiều nay, các đại biểu nghe Sở Nội vụ báo cáo đề cương Đề án Cải cách hành chính năm 2018 cho các đơn vị điểm thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, có 7 đơn vị được chọn thực hiện cải cách hành chính điểm. Đề án đặt mục tiêu thực hiện có hiệu quả công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, doanh nghiệp.

Sở Nội vụ báo cáo đề cương Đề án Cải cách hành chính năm 2018 cho các đơn vị điểm thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Thu Huyền
Sở Nội vụ báo cáo đề cương Đề án Cải cách hành chính năm 2018 cho các đơn vị điểm thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Thu Huyền

Cụ thể, đối với cải cách thể chế: 100% số văn bản đã đăng ký được tham mưu ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền đúng quy định, trong đó có trên 95% văn bản ban hành đúng thời gian quy định; Triển khai rà soát 100% văn bản thuộc phạm vi quản lý theo yêu cầu. Kịp thời tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, hủy bỏ 100% văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp.

Đối với cải cách thủ tục hành chính: Rà soát 100% thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết, có xử lý hoặc kiến nghị xử lý; Cắt giảm hoặc đề xuất cắt giảm 100% thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý gây khó khăn, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; Công bố 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị khi có sự thay đổi; Rút ngắn từ 20 - 30% thời gian giải quyết những thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực công việc của sở, ngành. Tất cả các kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính được tiếp nhận, xử lý kịp thời.

Giám đốc Sở GTVT Nguyễn Hồng Kỳ phát biểu. Ảnh: Việt Phương
Giám đốc Sở GTVT Nguyễn Hồng Kỳ phát biểu, cho biết ngành Giao thông sẽ phối hợp với Công an tỉnh xây dựng Trung tâm xử lý vi phạm, phạt nguội. Ảnh: Việt Phương

Ngoài ra, đề án đề ra các mục tiêu, giải pháp đối với công tác cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa hành chính.

Cho rằng việc xây dựng và thực hiện đề án là rất quan trọng, phát biểu tại cuộc họp, các đại biểu cơ bản đồng tình với những vấn đề mà đề án đặt ra; đồng thời góp ý nội dung của các đề mục mà đề án cần chỉnh sửa, nhằm tạo hiệu quả khi triển khai thực hiện. Theo Giám đốc Sở KHCN Trần Quốc Thành, cần đưa ra một số chỉ tiêu cụ thể để so sánh; tập trung làm rõ về số lượng cơ quan tham gia, thời gian và thủ tục cụ thể.

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Kỳ cho rằng, thủ tục hành chính nhà nước liên quan đến công nghệ thông tin, và mỗi cơ quan có một đặc thù nên đề nghị mỗi sở có một đề án riêng. Đối với vi phạm an toàn giao thông, ngành giao thông sẽ phối hợp với Công an tỉnh xây dựng Trung tâm xử lý vi phạm, phạt nguội. Toàn bộ điều hành về xử lý xe quá khổ quá tải, vi phạm an toàn giao thông sẽ được xử lý nghiêm, điều chỉnh ý thức chấp hành luật giao thông, qua đó tăng nguồn thu ngân sách cho tỉnh.

Giao dịch tại bộ phận một cửa, Trung tâm Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thu Huyền
Giao dịch tại bộ phận một cửa Trung tâm Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thu Huyền

Quan tâm về hiệu quả thiết thực sau cải cách hành chính, Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu nhấn mạnh nên đi vào những nội dung thực tế, không cần câu chữ lý luận dài dòng, khó theo dõi. Sau khi xây dựng đề án điểm cho 7 sở, cần công khai chúng ta đã giảm được bao nhiêu thủ tục giấy tờ không cần thiết, rút được bao nhiều giấy phép con, thời gian thực hiện cũng như tư cách cán bộ khi tiếp xúc với công dân, sự hài lòng của người dân như thế nào?

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Đại đề nghị cần làm rõ ách tắc nhất hiện nay là gì, có 2 nội dung quan trọng nhất trong cải cách hành chính là thủ tục hành chính, chất lượng đội ngũ cán bộ công chức. Do đó đề án cần gọn, thiết thực, tránh dàn trải không cần thiết.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường kết luận tại phiên họp. Ảnh: Thu Huyền
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường kết luận tại phiên họp. Ảnh: Thu Huyền 

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đại biểu, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường phát biểu, cơ bản đồng ý với đề án Sở Nội vụ đưa ra, nhấn mạnh sự cần thiết phải có đề án mẫu nhưng mỗi sở, ngành có đề án cụ thể; theo đặc thù ngành, nghề, mỗi sở, ngành xây dựng mục tiêu riêng của mình để phấn đấu thực hiện. Có thể lựa chọn một số lĩnh vực công việc để đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết. Đề nghị Sở Nội vụ hoàn thiện đề án trên cơ sở góp ý của các đại biểu để UBND tỉnh ban hành đề án mẫu thực hiện cải cách hành chính giai đoạn 2018 - 2020.

Cũng trong chiều nay, cuộc họp đã nghe và cho ý kiến về Dự thảo Chỉ thị Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác đấu tranh bảo vệ nhân quyền trong tình hình mới, Đề án của UBND tỉnh về công tác đấu tranh bảo vệ nhân quyền; Dự thảo kế hoạch triển khai Nghị quyết 08-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường; Phương án phân bổ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018.

Tin mới