mask

Nghệ An phát động cuộc thi trực tuyến 'Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công' năm 2022

(Baonghean.vn) -  Chiều 17/8, UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công” năm 2022.
0:00 / 0:00
0:00
Nghệ An phát động cuộc thi trực tuyến 'Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công' năm 2022 ảnh 1

Tiếp nối sự thành công của lần đầu tiên tổ chức vào năm 2019, năm nay UBND tỉnh tiếp tục tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công". Ảnh: Mỹ Nga

Trong thời gian qua, hoạt động cải cách thủ tục hành chính, đổi mới và nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công được UBND tỉnh, cũng như các cấp, ngành quan tâm, song vẫn còn tồn tại hạn chế như: một số thủ tục hành chính chưa được công khai kịp thời, rõ ràng; một số quy định về thủ tục hành chính còn rườm rà, phức tạp; chất lượng giải quyết thủ tục hành chính ở một số đơn vị chưa cao; việc thu phí, lệ phí chưa thực sự đảm bảo tính chính xác, minh bạch...

Để khắc phục những tồn tại đó, UBND tỉnh tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công” năm 2022. Mục đích của cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và doanh nghiệp, người dân trên địa bàn tỉnh về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính. Đẩy mạnh tuyên truyền công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính để tạo sự lan tỏa và đồng thuận trong xã hội.

Thông qua cuộc thi phổ biến sâu rộng những nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và sử dụng dịch vụ công, đặc biệt tuyên truyền về quyền, nghĩa vụ cơ bản của cá nhân, tổ chức, trách nhiệm của cơ quan nhà nước khi thực hiện thủ tục hành chính.

Nghệ An phát động cuộc thi trực tuyến 'Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công' năm 2022 ảnh 2

Đại diện cán bộ, công chức, viên chức các Sở, ban, ngành thi thử. Ảnh: Mỹ Nga

Cuộc thi được triển khai theo hình thức đơn giản, dễ hiểu và nội dung tập trung vào những lĩnh vực liên quan trực tiếp, phổ biến hàng ngày của cá nhân, tổ chức, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia dự thi; đảm bảo chất lượng, chính xác, công bằng, kịp thời, tiết kiệm và hiệu quả.

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên cổng thông tin điện tử tỉnh tại địa chỉ https://nghean.gov.vn, chuyên mục cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công"

Cuộc thi diễn ra trong 4 tuần, bắt đầu từ ngày 22/8/2022 và kết thúc ngày 19/9/2022.

Tin mới