mask

Nghệ An quy định diện tích chuyên dùng đối với cơ quan tổ chức, đơn vị

(Baonghean.vn) - Để việc đầu tư xây dựng đúng tiêu chuẩn, định mức đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm trong quá trình sử dụng, UBND tỉnh Nghệ An bàn thảo quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng đối với cơ quan tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.

Sáng 7/3, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để nghe và cho ý kiến đối với các dự thảo văn bản của UBND tỉnh.

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: Tùng Chi
Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: Tùng Chi

Tại cuộc họp, các đại biểu nghe và cho ý kiến về các tờ trình: Quy định danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình, tài sản cố định đặc thù, tài sản cố định khác; Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng tại các cơ quan, đơn vị.

Theo đó, nhằm quản lý chặt chẽ, hiệu quả về hiện vật và giá trị tài sản theo đúng quy định của pháp luật, Sở Tài chính căn cứ và tham khảo quy định tại Thông tư số 45/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp để thực hiện soạn thảo dự thảo.

Lãnh đạo Sở Tư pháp cho ý kiến về các dự thảo. Ảnh Tùng Chi
Lãnh đạo Sở Tư pháp cho ý kiến về các dự thảo. Ảnh: Tùng Chi

Về nội dung quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng tại các cơ quan, đơn vị, ngày 27/12/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 152/2017/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, trong đó đã quy định diện tích làm việc của các chức danh, diện tích sử dụng chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Bộ phận một cửa Trung tâm Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh. Ảnh: Tùng Chi
Theo dự thảo, diện tích sử dụng cho hoạt động tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính (chưa bao gồm kho tài liệu) diện tích tối đa từ 60 -100 m2. Trong ảnh: Bộ phận một cửa Trung tâm Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh. Ảnh: Tùng Chi

Tuy nhiên, đối với diện tích chuyên dùng chưa được quy định mà giao UBND cấp tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Thường trực HĐND cùng cấp. Vì thế, UBND tỉnh quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng đối với cơ quan tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nghệ An là cần thiết.

 
Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông phát biểu thông qua các dự thảo. Ảnh: Tùng Chi
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông phát biểu thông qua các dự thảo. Ảnh: Tùng Chi

Sau khi nghe ý kiến góp ý của các đại biểu, kết luận các nội dung này, đồng chí Lê Minh Thông nhấn mạnh: Việc ban hành các quy định là rất cần thiết, tuy nhiên, cần có định mức sử dụng cụ thể, như thế nào là diện tích chuyên dụng; vấn đề khấu hao tài sản cần xác định cụ thể các tài sản hao mòn... UBND tỉnh thống nhất thông qua, đề nghị cơ quan soạn thảo là Sở Tài chính hoàn thiện nội dung tờ trình trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu để trình HĐND tỉnh. 

Cũng trong sáng nay, các đại biểu nghe và cho ý kiến về quy định phân cấp thẩm quyền quyết định bảo trì, cải tạo, bảo dưỡng, nâng cấp mở rộng cơ sở vật chất. 

Tin mới