mask

Nghệ An: Quy định nguyên tắc kiêm nhiệm chức danh không chuyên trách khối, xóm

(Baonghean.vn) - Việc bố trí lại người hoạt động không chuyên trách ở khối, xóm, thôn, bản thực hiện theo nguyên tắc: mỗi chức danh phải kiêm nhiệm tối thiểu một chức danh khác nhưng tối đa không quá hai chức danh.
Cán bộ xóm Đông Giai, xã Diễn Hoàng, huyện Diễn Châu kiểm tra tình hình sản xuất của nhân dân. Ảnh: Thành Duy
Cán bộ xóm Đông Giai, xã Diễn Hoàng, huyện Diễn Châu kiểm tra tình hình sản xuất trên địa bàn. Ảnh: Thành Duy

Theo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đối với đội ngũ không chuyên trách khối, xóm, thôn, bản: Trước mắt, tiếp tục duy trì các chức danh không chuyên trách được hưởng chế độ theo nghị quyết của HĐND tỉnh như hiện nay. 

Tuy nhiên, không bố trí một người một chức danh mà phải thực hiện việc kiêm nhiệm chức danh theo hình thức khoán số lượng tối đa. Khuyến khích việc bố trí đồng chí Bí thư chi bộ kiêm khối, xóm trưởng, trưởng thôn, bản ở những nơi có điều kiện. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ rõ: tùy thuộc vào điều kiện thực tế của từng khối, xóm, vùng, miền và năng lực của cán bộ, việc bố trí, sắp xếp kiêm nhiệm các chức danh ở khối, xóm, thôn bản do Đảng ủy và chính quyền cấp xã xem xét, quyết định trên cơ sở không vượt quá số lượng tối đa cho phép.

Việc thực hiện theo nguyên tắc: mỗi chức danh không chuyên trách ở khối, xóm, thôn, bản phải kiêm nhiệm tối thiểu một chức danh khác nhưng tối đa không quá hai chức danh.

Đây là một trong những nội dung về tổ chức bộ máy cấp xã ở Nghệ An tại Kết luận số 134 - KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 5/3/2019 về giải pháp sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức của hệ thống chính trị cấp xã tỉnh Nghệ An tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Theo nghiên cứu tại Đề tài khoa học cấp tỉnh: "Thực trạng và giải pháp sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đổi ngũ cán bộ, công chức của hệ thống chính trị cấp xã tỉnh Nghệ An tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” thực hiện trong năm 2018, tổng số người hoạt động không chuyên trách ở khối, xóm toàn tỉnh là 60.344 người (bình quân 10,3 người/xóm). 

Hiện nay, theo Nghị định 92 và nghị quyết HĐND tỉnh, mỗi chức danh bố trí một người, tổng số không quá 5 người. Ngoài ra, một số chức danh được HĐND tỉnh quy định hỗ trợ kinh phí như: Trưởng Ban công tác mặt trận, chi hội trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội và chi hội trưởng hội người cao tuổi. 

Sắp tới, HĐND tỉnh sẽ sửa đổi Nghị quyết số 117 và các nghị quyết liên quan đến bố trí cán bộ không chuyên trách ở các lĩnh vực khác cho phù hợp với tình hình hiện nay; sửa đổi Nghị quyết số 315/2000/NQ- HĐND ngày 10/7/2010 điều chỉnh mức hỗ trợ cho các đối tượng: Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ và Ủy viên Thường vụ các đoàn thể cấp xã; đồng thời nghiên cứu ban hành các chính sách, chế độ kiêm nhiệm, cơ chế khoán kinh phí cho cán bộ, công chức, ngoài hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở khối xóm, thôn, bản trên địa bàn tỉnh.

Tin mới