mask

Nghệ An ra Chỉ thị tăng cường xử lý nợ đọng thuế, bảo hiểm

(Baonghean.vn) - Tại Chỉ thị, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương phải có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với ngành Thuế, Hải quan và Bảo hiểm xã hội để cung cấp thông tin, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về thuế và bảo hiểm.

Ngày 21/1, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung có Chỉ thị số 04 về việc tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước và thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2022.

Nội dung Chỉ thị cho rằng, năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025. Dự báo tình hình quốc tế, trong nước có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen. Sức chống chịu và nguồn lực của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân đã giảm sút đáng kể do đại dịch Covid-19 kéo dài và phức tạp. Nguy cơ chậm phục hồi kinh tế, suy giảm tăng trưởng vẫn còn tiềm ẩn nếu không kiểm soát được dịch bệnh một cách cơ bản để mở cửa trở lại nền kinh tế; rủi ro lạm phát gia tăng, thiên tai, biến đổi khí hậu tiếp tục ảnh hưởng đến việc phục hồi về phát triển kinh tế, xã hội. Vì vậy, việc hoàn thành bao phủ vắc-xin, kiểm soát được hiệu quả dịch bệnh là điều kiện quan trọng để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2022, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, các huyện, thành, thị và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức đồng bộ, hiệu quả các biện pháp để hỗ trợ sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt mục tiêu về tăng trưởng kinh tế và hoàn thành vượt mức dự toán năm 2022 về thu ngân sách nhà nước, thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Báo cáo của Sở Tài chính Nghệ An cho biết: Tính đến 17h ngày 31/12/2021, tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2021 đạt 18.936 tỷ đồng, trong đó, số thu nội địa đạt 17.279 tỷ đồng. Đây là số thu cao nhất từ trước đến nay.
Báo cáo của Sở Tài chính Nghệ An cho biết, tính đến 17h ngày 31/12/2021, tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2021 đạt 18.936 tỷ đồng, trong đó, số thu nội địa đạt 17.279 tỷ đồng. Đây là số thu cao nhất từ trước đến nay. Ảnh: Sách Nguyễn

Các đơn vị, địa phương được yêu cầu phải triển khai thực hiện nghiêm túc những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh gắn với cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, phấn đấu sớm vào nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh; đảm bảo thực hiện các mục tiêu về tăng trưởng kinh tế, quy mô GDP, năng suất, chất lượng, hiệu quả.

UBND tỉnh giao Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ, tư vấn pháp luật về chính sách thuế, bảo hiểm xã hội nhằm giúp các tổ chức, cá nhân tiếp cận chính sách kịp thời, có hiệu quả và đúng mục đích. Chủ động tăng cường đối thoại với các doanh nghiệp nhằm giải đáp các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các chính sách và pháp luật về thuế, bảo hiểm xã hội. Hướng dẫn, hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp sử dụng các giao dịch điện tử trong kê khai, nộp thuế, sử dụng hóa đơn điện tử và nộp các hồ sơ bảo hiểm xã hội qua giao dịch điện tử; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân trong thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước. Phối hợp với Kho bạc Nhà nước, các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh TCTD trên địa bàn đẩy mạnh sử dụng các ứng dụng thu thuế không dùng tiền mặt: Phấn đấu đến hết năm 2022 có 100% đơn vị sử dụng lao động thực hiện giao dịch điện tử khi thực hiện các hồ sơ thu và giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Đồng thời, phải tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội; thực hiện tác phong làm việc chuyên nghiệp, trách nhiệm; tăng cường công tác kiểm tra công vụ, thực hiện kỷ luật, kỷ cương, nêu cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức trong thực thi công vụ. Tăng cường rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý thuế để kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn điều hành, thi hành chính sách thuế. Từ đó đề xuất, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện thể chế, pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật thuế, giảm chi phí tuân thủ cho người nộp thuế.

UBND cấp huyện có trách nhiệm quan tâm chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt công tác thu ngân sách và bảo hiểm xã hội trên địa bàn. Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý thu thuế, bảo hiểm xã hội và tạo điều kiện thuận lợi nhất để hỗ trợ cơ quan Thuế, Hải quan, Bảo hiểm xã hội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, trong Chỉ thị, UBND tỉnh cũng yêu cầu phải tăng cường quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế, nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Theo đó, Cục Thuế, Cục Hải quan được giao chủ trì phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương để rà soát, nắm chắc đối tượng, nguồn thu ngân sách; kiểm soát để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định và các khoản phải thu theo kết luận, kiến nghị của cơ quan Kiểm toán, Thanh tra,... vào ngân sách Nhà nước; Phối hợp tốt với Kho bạc Nhà nước, các tổ chức tín dụng trong việc cung cấp, trao đổi thông tin theo quy định của Luật Quản lý Thuế để thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế; kiểm tra các giao dịch thanh toán qua ngân hàng đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác.

Đoàn thanh tra của Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An trong một lần đi đòi nợ đọng bảo hiểm. Ảnh: Tiến Hùng
Đoàn thanh tra của Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An trong một lần đi đòi nợ đọng bảo hiểm. Ảnh: Tiến Hùng

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý Khu Kinh tế Đông Nam trong công tác công tác quản lý thuế và thu hồi nợ đọng thuế của doanh nghiệp theo quy định, trước khi doanh nghiệp làm các thủ tục như: Giao đất, cho thuê đất, ký hợp đồng thuê đất; chấp thuận, điều chỉnh chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở; cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thủ tục giải thể, chuyển đổi, tách doanh nghiệp, thông báo nhà ở đủ điều kiện để bán, cho thuê,...;

Cơ quan Thuế có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, UBND các huyện, thành phố, thị xã đôn đốc thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất các dự án kinh doanh bất động sản đã được giao đất, xác định giá đất nhằm thu đầy đủ, kịp thời số tiền phải nộp vào ngân sách nhà nước. Đồng thời, tăng cường kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án để đề nghị thu hồi đất đối với các dự án triển khai chậm, không thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật về thuế hiện hành; Tăng cường thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử. Xử lý nghiêm các trường hợp cố tình không thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định. Đối với các trường hợp gian lận, trốn thuế, tùy theo mức độ vi phạm trên cơ sở kết luận thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế sẽ chuyển kiến nghị khởi tố và hồ sơ vi phạm cho Cơ quan Cảnh sát điều tra để thực hiện điều tra, xác minh theo quy định của pháp luật….

Trong khi đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh được yêu cầu tập trung, quyết liệt đôn đốc thu hồi nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp theo quy định. Chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành về thu hồi nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; Phối hợp với các sở, ban, ngành hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh, ổn định việc làm, phát triển đối tượng tham gia BHXH; Tăng cường chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội…

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với ngành Thuế, Hải quan và Bảo hiểm xã hội trong việc cung cấp thông tin, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về thuế và bảo hiểm xã hội./.

Tin mới