Nghệ An: Sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm Y tế cấp huyện

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Thông báo số 2100-TB/TU, ngày 4/3/2020 về việc sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện, thị xã, thành phố vào Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, Nghệ An có 21 Trung tâm Y tế, trong đó có 12 Trung tâm Y tế thực hiện 2 chức năng (dự phòng và khám chữa bệnh), 9 Trung tâm Y tế thực hiện 1 chức năng (dự phòng). 21 Trung tâm Y tế huyện có 480 Trạm Y tế cấp xã, 169 khoa, 62 phòng; có 21 Trung tâm DS-KHHGĐ huyện.

Tuyên thông về nâng cao chất lượng dân số tại Nghệ An. Ảnh Tư liệu ảnh 1
Tuyên thông về nâng cao chất lượng dân số tại Nghệ An. Ảnh Tư liệu

Tổng số biên chế, công chức, viên chức, hợp đồng lao động của 21 Trung tâm Y tế và 21 Trung tâm DS-KHHGĐ được giao năm 2019 là 5.102 người, hiện có 4.806 người.

Sau sáp nhập sẽ giảm được 21 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục DS-KHHGĐ, đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% biên chế đối với các Trung tâm Y tế không có giường bệnh, Trạm Y tế xã, phường, thị trấn, giảm số lượng cấp phó, cơ cấu lại đội ngũ và xây dựng vị trí việc làm phù hợp, đảm bảo mục tiêu Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát, sắp xếp hợp lý các phòng khám đa khoa khu vực. Nơi đã có cơ sở y tế trên địa bàn cấp xã thì có thể không thành lập trạm y tế xã.

Tin mới