mask

Nghệ An sẽ ban hành quy định đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã thông qua chủ trương xây dựng để ban hành Quy định về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ trong thời gian tới.

Nội dung Quy định sẽ tập trung vào 3 chương, 6 điều gồm những quy định chung, nguyên tắc đánh giá chất lượng; nội dung, phương pháp đánh giá, sử dụng kết quả đánh giá; tổ chức thực hiện. 

Chi ủy Chi bộ bản Tam Tiến, xã Châu Thôn, huyện Quế Phong trao đổi với lãnh đạo xã Châu Thôn về giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Ảnh tư liệu
Chi ủy Chi bộ bản Tam Tiến, xã Châu Thôn, huyện Quế Phong trao đổi với lãnh đạo xã về giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Ảnh tư liệu: Hoài Thu

Sau khi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đang tiến hành công tác khảo sát, xây dựng dự thảo quy định đánh giá; gửi dự thảo đến các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc đề nghị chỉ đạo đảng ủy cơ sở, chi bộ cơ sở tổ chức lấy ý kiến trực tiếp từ bí thư, chi ủy chi bộ góp ý.

Hiện nay, do chưa có quy định đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ nên khi đánh giá, xếp loại hàng năm, cấp trên chỉ mới căn cứ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; chưa chú ý đến tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ nên trong đánh giá, xếp loại chưa sát thực tế, chưa toàn diện; chưa đánh giá hết năng lực, khả năng điều hành của bí thư chi bộ, vai trò của chi ủy viên và ý thức, trách nhiệm của đội ngũ đảng viên.

Đồng thời, chưa có căn cứ để cấp ủy viên cấp trên hoặc cán bộ được phân công phụ trách khi tham dự sinh hoạt có cơ sở để đánh giá, nhận xét chất lượng sinh hoạt chi bộ đó. Cho nên, việc ban hành Quy định về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ là hết sức cần thiết.

Kết luận số 18 - KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X” về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới cũng nêu rõ: cấp ủy đảng các các cấp… ban hành tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ. 

Hướng dẫn số 12 -HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương “một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” yêu cầu “các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương ban hành tiêu chí cụ thể đánh giá chất lượng sinh hoạt đối với từng loại hình chi bộ theo các mức độ (tốt, khá, trung bình, kém)…”

Tin mới