Nghệ An sẽ công khai các đơn vị cải cách hành chính yếu kém trên báo, đài

(Baonghean.vn) - Đó là nội dung được Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường thông tin tại Hội nghị trực tuyến về cải cách hành chính của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ sáng 8/2.

Đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì hội nghị. Về phía điểm cầu Nghệ An do đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì; cùng tham gia có đại diện các sở, ngành cấp tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị - Ảnh: VGP
Toàn cảnh hội nghị . Ảnh: VGP
Báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2017, đồng chí Nguyễn Trọng Thừa - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, khẳng định rõ: Công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương đến các địa phương; từ đó tạo bước chuyển trong nhận thức và hành động cũng như triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính ở từng cấp, từng ngành, cơ quan, đơn vị.

Nổi bật, việc đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đơn giản hóa giấy tờ công dân đã có những bước tiến rõ rệt, góp phần thúc đẩy tự do sáng tạo cho doanh nghiệp khởi nghiệp, tạo thuận lợi cho người dân.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, tỉnh sẽ công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với các đơn vị cải cách hành chính yếu kém. Ảnh: Mai Hoa

Thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thường xuyên được rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa, góp phần tạo lập hệ thống hỗ trợ khởi sự kinh doanh, thúc đẩy tự do sáng tạo cho doanh nghiệp khởi nghiệp.

Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin của các bộ, ngành, địa phương cũng khá tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức. 

Thông qua hội nghị trực tuyến, một số bộ, ngành Trung ương và tỉnh, thành phố trong cả nước đã chia sẻ nhiều cách làm hay, sáng tạo trong tác cải cách hành chính và đề xuất nhiều kiến nghị.

Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra việc chấp hành Chỉ thị 26 của Chính phủ về kỷ cương, kỷ luật hành chính tại xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn
Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra việc chấp hành Chỉ thị 26 của Chính phủ về kỷ cương, kỷ luật hành chính tại xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Mai Hoa

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh yêu cầu phải phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, ngành Trung ương và địa phương trong phổ biến, quán triệt các chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về công tác cải cách hành chính, tạo chuyển biến nhận thức trong toàn hệ thống chính trị, bộ máy công quyền; cán bộ, công chức phải gần dân, trọng dân, hết sức phục vụ nhân dân.

Nhấn mạnh cần tiếp tục cải cách thể chế, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu chú trọng cải cách thủ tục hành chính ngay trong cải cách thể chế, giảm thời gian ban hành các văn bản pháp luật; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nhất là các lĩnh vực liên quan đến đất đai, thuế, hải quan, nông nghiệp, nông thôn; đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào hoạt động…

Mặt khác, đồng chí Trương Hòa Bình yêu cầu phải tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả cơ chế “một cửa”, một cửa liên thông, nhân rộng mô hình trung tâm dịch vụ hành chính công ở các địa phương; phát huy hiệu quả kênh thông tin phản ánh của người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ để kịp thời tháo gỡ cho người dân và doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng nhấn mạnh, các bộ, ngành Trung ương và các địa phương tăng cần cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; gắn với triển khai tinh giản biên chế theo quy định…

Trên cơ sở chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tiếp thu và triển khai thực hiện nghiêm túc. 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh: Năm 2018, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được tỉnh xác định là tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính.

Chính vì vậy yêu cầu các sở, ngành, địa phương xây dựng đề án cải cách hành chính đến năm 2020 ở ngành, địa phương mình; trong đó có 7 sở, ngành, cơ quan, đơn vị được chọn làm điểm chỉ đạo quyết liệt trong năm 2018 phải xây dựng đề án thực hiện cải cách hành chính cho năm 2018 một cách cụ thể, chi tiết hóa những nội dung cần thay đổi, cải cách. 

Nhấn mạnh yêu cầu cải cách hành chính đặt ra từng giờ, từng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cùng với việc xây dựng đề án để triển khai thực hiện, các đơn vị cần bắt tay vào việc sửa đổi ngay những nội dung có thể thay đổi được. 

"Tỉnh sẽ tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính ở các đơn vị và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với các đơn vị yếu kém" - Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định.

Tin mới