mask

Nghệ An sẽ hạn chế thuê, mua tàu cá trên 10 năm sử dụng

(Baonghean.vn) - "Tàu cá trên 10 năm sẽ bị hạn chế khi làm thủ tục thuê, mua vào Nghệ An" là một trong những nội dung nổi bật được thảo luận tại cuộc họp sáng 10/6 do UBND tỉnh tổ chức để lấy ý kiến cho dự thảo "Quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển thuộc địa bàn Nghệ An".

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị. Cùng dự có đại diện các sở, ngành và UBND các huyện, thị ven biển.

Dự thảo "Quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển thuộc địa bàn Nghệ An" gồm 3 chương, 12 điều, trong đó quy định rõ tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận, đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá tại địa bàn Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Giám đốc Sở Nông nghiệp &PTNT tóm lược về quá trình cho ý kiến về dự thảo Quy định Tiêu chí đặc thù xét duyệt tàu cá của Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Hải
Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Giám đốc Sở Nông nghiệp &PTNT tóm lược về quá trình cho ý kiến về dự thảo "Quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển thuộc địa bàn Nghệ An". Ảnh: Nguyễn Hải

Trước đó, để thực hiện Luật Thủy sản, UBND tỉnh đã giao cho Sở Nông nghiệp &PTNT xây dựng dự thảo. Tiêu chí xét duyệt đóng mới, cải hoán và cho thuê, mua tàu cá hiện nay là rất cần thiết vì Luật Thủy sản và Nghị định số 26/2019/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành, nhiều quy định về quản lý tàu cá, hạn ngạch số lượng và yêu cầu quản lý đối với hoạt động khai thác trên các vùng biển có nhiều thay đổi.

Trong đội tàu đánh bắt thủy sản hiện nay của Nghệ An, đội tàu dưới 6 m và từ 6 m đến 12 m còn chiếm tỷ lệ lớn và phần đa cũ nát. Ảnh: Nguyễn Hải
Trong đội tàu đánh bắt thủy sản hiện nay của Nghệ An, đội tàu dưới 6 m và từ 6 m đến 12 m còn chiếm tỷ lệ lớn và phần đa cũ nát. Ảnh: Nguyễn Hải

Bên cạnh đó, gần đây số lượng phương tiện đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá của bà con ngư dân ngày càng tăng và Bộ Nông nghiệp & PTNT đã quy định hạn ngạch số lượng tàu cá đối với một số tỉnh theo hướng hạn chế số lượng tàu đánh ven bờ.

Góp ý kiến vào dự thảo, các huyện đề nghị không chỉ quy định về chấp thuận đóng mới, cải hoán mà phải bổ sung các trường hợp các tàu cá không được chấp nhận đăng ký để theo lộ trình giảm số tàu nhỏ đánh bắt ven bờ không thân thiện môi trường, ban hành tiêu chí đối với cơ sở đóng, hoán cải tàu cá...

Ý kiến tại cuộc họp cho rằng, tiêu chí xét duyệt đóng mới, cải hoán và cho thuê, mua tàu cá nêu trong dự thảo là chặt chẽ, tuy nhiên cần cân nhắc về thời gian đóng mới, cải hoán, mua lại là không quá 10 năm.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận chốt lại một số nội dung góp ý vào Quy định mới về xét duyệt, chấp thuận đăng ký tàu cá. Ảnh: Nguyễn Hải
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận một số nội dung góp ý vào Quy định mới về xét duyệt, chấp thuận đăng ký tàu cá. Ảnh: Nguyễn Hải

Kết luận lại một số nội dung, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao ý nghĩa của việc ban hành quy định là nhằm hạn chế tàu cũ nát được cho thuê, mua, hoán cải vào địa bàn; động viên khuyến khích ngư dân chuyển đổi, đóng mới tàu mới để vươn khơi nên phải tuyên truyền cho ngư dân được biết.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất với các ý kiến góp ý và đề nghị các sửa đổi phải được rà soát để phù hợp với quy định của Luật và thực tế địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân; thống nhất hạn chế tàu sử dụng trên 10 năm từ ngoại tỉnh được thuê, mua vào địa bàn Nghệ An, xem xét lại thứ tự ưu tiên cấp phép khi hết hạn ngạch. Giao Sở Nông nghiệp & PTNT tổng hợp, chỉnh sửa và trình UBND tỉnh ký ban hành trong tháng 6 này.

Đến tháng 5/2020, Nghệ An có 4.616 tàu các loại, trong đó tàu có chiều dài dưới 6m là 897 chiếc; từ 6m đến dưới 12m hoạt động ven bờ là 1.930 chiếc (trong đó 796 tàu đã đăng ký và 1.134 chiếc hoạt động theo mùa vụ chưa đăng ký theo QĐ số 10/2006/QĐ của Bộ Thủy sản); từ 12 đến dưới 15m hoạt động vùng lộng 537 chiếc, từ 15m trở lên hoạt động tại vùng khơi và biển quốc tế là 1.252 chiếc.

Tin mới