Nghệ An sẽ sáp nhập 8 hạt kiểm lâm thành 4 hạt kiểm lâm liên huyện

(Baonghean.vn) - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An đặt mục tiêu, đối với Chi cục Kiểm lâm sẽ được sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Sẽ thành lập 4 hạt kiểm lâm liên huyện trên cơ sở sáp nhập 8 hạt kiểm lâm cấp huyện trực thuộc Chi cục Kiểm lâm. Ảnh: Thành Duy
Theo đó, ngành sẽ thành lập 4 hạt kiểm lâm liên huyện trên cơ sở sáp nhập 8 hạt kiểm lâm cấp huyện trực thuộc Chi cục kiểm lâm, bao gồm:

Hạt Kiểm lâm liên huyện Hưng Nguyên và TP. Vinh; Hạt Kiểm lâm liên huyện Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai; Hạt Kiểm lâm liên huyện Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò; Hạt Kiểm lâm liên huyện Nghĩa Đàn và thị xã Thái Hòa.

Như vậy, bộ máy của Chi cục Kiểm lâm sẽ giảm được 4 hạt, đồng thời về nhận sự giảm tương đương 4 hạt trưởng và 2 phó hạt trưởng.

Ngành NN&PTNT cũng sẽ tăng cường cán bộ các hạt kiểm lâm khu vực đồng bằng có diện tích rừng ít, chủ yếu rừng trồng, rừng đã được giao cho tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng để bổ sung cho các huyện miền núi cao, nơi có diện tích rừng tự nhiên lớn, rừng phòng hộ, đặc dụng.

Các trạm quản lý bảo vệ rừng của các ban quản lý rừng phòng hộ cũng sẽ được sáp nhập với trạm quản lý bảo vệ rừng của Chi cục Kiểm lâm thành một trạm quản lý bảo vệ rừng chung trên địa bàn nhằm tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng.

Nội dung trên thuộc Đề án "Sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2018 -2021 và những năm tiếp theo” đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua và sắp tới sẽ được UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện.

Thành Duy

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới