Nghệ An sẽ xóa bỏ Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý thống nhất thông qua đề án thành lập Văn phòng đăng ký đất đai một cấp, đồng nghĩa với việc xóa bỏ văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất đai cấp huyện, thành, thị.

Theo đề án, sẽ thành lập Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh trên cơ sở sáp nhập các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện vào Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý thống nhất thông qua Đề án thành lập Văn phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh. Ảnh: Thanh Lê
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý thống nhất thông qua Đề án thành lập Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh (văn phòng một cấp). Ảnh: Thanh Lê
Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có chức năng thực hiện đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khắc gắn liền với đất đối với trường hợp được ủy quyền theo quy định…
Văn phòng đăng ký đất đai có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự bảo đảm một phần chi thường xuyên ở giai đoạn đầu, sau đó thực hiện theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ.
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Võ Duy Việt báo cáo Đề án thành lập Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh. Ảnh: Thanh Lê
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Võ Duy Việt báo cáo Đề án thành lập Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh. Ảnh: Thanh Lê

Về biên chế và số người làm việc của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh sau khi thành lập giữ nguyên trạng như hiện nay (hiện trạng số người làm việc tại các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất các cấp). 

Cụ thể, tổng số biên chế làm việc hiện có 210 người (bao gồm Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện 180 người, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh 30 người và toàn bộ số lượng lao động hợp đồng hiện có 238 người, trong đó Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện 205 người, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh 33 người).

Sau khi thành lập, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh có 21 chi nhánh đặt tại các huyện, thành, thị để thực hiện công tác đất đai, quản lý hồ sơ địa chính; cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai và tham gia các công tác quản lý Nhà nước về đất đai tại các huyện. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại các huyện là đơn vị hạch toán phụ thuộc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Nghệ An theo quy định của pháp luật.

Cán bộ Phòng Quản lý đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường trao đổi nghiệp vụ quản lý đất đai. Ảnh: Thanh Lê
Cán bộ Phòng Quản lý đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường trao đổi nghiệp vụ quản lý đất đai. Ảnh: Thanh Lê

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý thống nhất thông qua đề án, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, phê duyệt.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc thành lập Văn phòng đăng ký đất đai một cấp thể hiện rõ hơn tính chuyên nghiệp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với bộ máy tổ chức được sắp xếp theo các nhóm chuyên môn và theo từng vị trí công việc chuyên sâu; quy trình giải quyết công việc thực hiện thống nhất, gắn với hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai; hoạt động đăng ký đất đai có sự quản lý, điều hành tập trung, thống nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Nội vụ rà soát lại số biên chế và số lao động hợp đồng tại các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất các cấp để sau khi thành lập Văn phòng đăng ký đất đai một cấp tiếp tục kiện toàn bộ máy.

Tin mới