Nghệ An: Sẽ xử lý nghiêm tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Người đứng đầu cơ quan, đơn vị thiếu trách nhiệm để cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp sẽ bị xử lý nghiêm.
UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 4702/UBND-TD ngày 10/7/2019 yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ tăng cường xử lý, ngăn chặn  tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng.
Giải quyết TTHC cho doanh nghiệp tại Sở KH&ĐT. Ảnh: Tư liệu
Trong đó, nghiêm túc quán triệt, chỉ đạo chặt chẽ, xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc; nghiêm chỉnh thực hiện đúng quy định về tiếp công dân, tiếp nhận những kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của người dân; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vững vàng về chính trị, trong sáng về đạo đức, lối sống, thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ trong quá trình giải quyết công việc. 
Sẽ xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị thiếu trách nhiệm để cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp; xử lý ngay người đứng đầu có biểu hiện bao che, dung túng nhân viên dưới quyền có hành vi sai trái.
Chấn chỉnh công tác quản lý; siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính; tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, giải quyết việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp; đảm bảo giải quyết dứt điểm, kịp thời các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của người dân và doanh nghiệp…

Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; đổi mới công nghệ quản lý.

Nâng cao chất lượng công tác đối thoại với người dân, doanh nghiệp theo hướng thực chất, cầu thị; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp để giải quyết thực chất, dứt điểm, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền biện pháp xử lý đối với những bất cập trong quy định của pháp luật; công khai thời gian, địa điểm tiếp dân của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trên trang thông tin điện tử và trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức.
Công khai địa chỉ đường dây nóng, hộp thư điện tử; công khai kết quả xử lý, nếu có lỗi thì phải công khai xin lỗi người dân, doanh nghiệp và khắc phục hậu quả, xử lý vi phạm theo đúng quy định.
Giao dịch tại Trung tâm một cửa phường Hà Huy Tập (TP. Vinh). Ảnh: Tư liệu

Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý của các cơ quan hành chính Nhà nước; khắc phục những hạn chế, hình thức tại những nơi thường xuyên tiếp xúc, giao dịch với người dân, doanh nghiệp phải có giám sát bằng công nghệ hiện đại (như ghi âm, ghi hình, giám sát trực tuyến...).

Tổng hợp, rà soát kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các đơn vị trực thuộc để tránh tình trạng thanh tra, kiểm tra chồng chéo đối với doanh nghiệp.

Lâm Tùng

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới