mask

Nghệ An: Số vụ việc khiếu nại, tố cáo sai chiếm tỷ lệ lớn

(Baonghean.vn) - Đây là một trong những tồn tại được nêu ra trong báo cáo 6 tháng đầu năm 2018 của Thanh tra tỉnh Nghệ An.

6 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh đã giải quyết được 70/74 vụ việc tố cáo phát sinh thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 94,6%. Tuy nhiên, qua giải quyết các vụ việc tố cáo cho thấy số vụ việc tố cáo sai là 43/70 vụ việc, chiếm tỷ lệ tới 61,4%. Số vụ việc tố cáo có đúng, có sai là 20/70 vụ việc, chiếm tỷ lệ 28,6%; số vụ việc tố cáo đúng là 7/70 vụ việc, chỉ chiếm tỷ lệ 10,0%.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tiếp nhận những kiến nghị, phản ánh của công dân. Ảnh tư liêu
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tiếp nhận những kiến nghị, phản ánh của công dân. Ảnh tư liệu

Đối với các vụ việc khiếu nại, toàn tỉnh đã giải quyết được 121/137 vụ việc phát sinh thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 88,3%. Song cũng như các vụ việc tố cáo, số vụ việc khiếu nại sai là 74/121 vụ việc, chiếm tỷ lệ tới 61,2%. Số vụ việc khiếu nại có đúng, có sai là 35/121 vụ việc, chiếm tỷ lệ 28,9%. Số vụ việc khiếu nại đúng là 12/121 vụ việc, chỉ chiếm tỷ lệ 9,9%. 

Nguyên nhân của thực trạng này cũng được Thanh tra tỉnh chỉ rõ, đó là do pháp luật hiện hành chưa có hướng dẫn cụ thể về xử lý đối với các trường hợp khiếu nại sai, tố cáo sai; khiến cơ quan chức năng không có căn cứ chế tài xử lý đối với các trường hợp này. 

Trong khi đó, nhiều công dân chưa hiểu rõ các quy định của pháp luật, về quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo nên trong thực tế tình trạng khiếu nại, tố cáo sai, hoặc khiếu nại, tố cáo có đúng có sai còn khá phổ biến và chiếm tỷ lệ khá cao. Nhiều đơn thư có nội dung không rõ ràng hoặc trình bày không đúng nội dung yêu cầu giải quyết; đặc biệt có một số trường hợp nội dung đơn thư đã được các cấp, các ngành, giải quyết, trả lời đúng quy định của pháp luật nhưng vẫn cố tình tiếp tục khiếu nại để làm phức tạp tình hình.

Người dân giao dịch tại bộ phận một cửa xã Nghi Kim, TP. Vinh. Ảnh tư liệu.
Người dân giao dịch tại bộ phận một cửa xã Nghi Kim, TP. Vinh. Ảnh tư liệu.

Tuy nhiên, một tín hiệu tích cực trong công tác tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2018 là số lượt công dân và số lượng đơn thư giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, trong 6 tháng, các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn toàn tỉnh đã tiếp 3.423 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh, giảm 4,5% so với cùng kỳ năm 2017. 

Tổng số đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh, tranh chấp đất đai phát sinh trên địa bàn toàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2018 là 3.937 đơn, giảm 5,9% so với cùng kỳ năm 2017, gồm khiếu nại 425 đơn, giảm 3,2%; tố cáo 315 đơn, giảm 6,5%; kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai: 3.197 đơn, giảm 6,1%. 

Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã phát hiện sai phạm và kiến nghị thu hồi vào ngân sách nhà nước 4.305,49 triệu đồng, trả lại cho công dân 3,38 triệu đồng; đề nghị các cấp có thẩm quyền kỷ luật hành chính 14 cá nhân có sai phạm, đã xử lý 8 cá nhân, bảo vệ quyền lợi cho 58 người.

Tin mới