mask

Nghệ An tăng cường các biện pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện linh hoạt, đồng bộ các biện pháp về bảo vệ, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi nói chung và trẻ em mồ côi do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nói riêng bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Nghệ An vừa có văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 36/CTTTg về tăng cường giải pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 gửi ác sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ tại cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em theo quy định.

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp thường xuyên với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo thực hiện linh hoạt, đồng bộ các biện pháp về bảo vệ, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi nói chung và trẻ em mồ côi do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nói riêng bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Dự kiến đến ngày 20/1, Nghệ An sẽ hoàn tất tiêm mũi 2 cho trẻ em lứa tuổi 12 đến 17. Ảnh: Đức Anh
Dự kiến đến ngày 20/1, Nghệ An sẽ hoàn tất tiêm mũi 2 cho trẻ em lứa tuổi 12 đến 17. Ảnh: Đức Anh

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác giám sát việc thực hiện chính sách liên quan đến trẻ em, quy trình hỗ trợ, can thiệp trẻ em bị xâm hại, trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Tăng cường truyền thông, vận động, huy động, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hỗ trợ nguồn lực chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo quy định pháp luật.

Theo Chỉ thị số 36/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, dịch Covid-19 ảnh hưởng đến đời sống xã hội, đặc biệt ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần và mối quan hệ xã hội của trẻ em. Nhiều phụ nữ mang thai và trẻ em bị nhiễm virus SARS-CoV-2, nhiều trẻ em mồ côi, rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, không nơi nương tựa, thiếu sự chăm sóc của cha, mẹ, gia đình ảnh hưởng đến cuộc sống và việc học tập của trẻ em.

Để khắc phục hậu quả trước mắt và lâu dài của dịch Covid-19 đến trẻ em với quan điểm bảo vệ tốt nhất, hạn chế tối đa những tác động xấu đến trẻ em, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành đề xuất các chính sách giải pháp, chăm sóc, bảo vệ, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi nói chung và trẻ em mồ côi do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nói riêng bảo đảm đúng quy định của pháp luật; chú trọng việc trẻ em được chăm sóc bởi người thân thích. Xây dựng chương trình khắc phục hạn chế, ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đối với trẻ em như chăm sóc sức khỏe tâm thần, tâm lý xã hội, chăm sóc trẻ em mồ côi nhằm bảo đảm sự phát triển toàn diện của trẻ em; củng cố hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần, tâm lý xã hội cho trẻ em; tăng cường truyền thông để phát huy vai trò xã hội và cộng đồng dân cư trong việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em, nhất là trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho trẻ em tại địa phương; tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19 kịp thời, an toàn, hiệu quả cho trẻ em; tổ chức điều trị và chăm sóc cho trẻ em bị mắc Covid-19 và ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; thực hiện chăm sóc thay thế trẻ em mồ côi nói chung và trẻ em mồ côi do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nói riêng, bảo đảm trẻ em mồ côi được chăm sóc, nuôi dưỡng tốt nhất cả về thể chất và tinh thần, ưu tiên chăm sóc thay thế bởi người thân thích; kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước đối với trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19…

Tin mới