mask

Nghệ An tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với tàu cá

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có công văn về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với tàu cá, cảng cá, khu neo đậu tránh, trú bão cho tàu cá.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu vừa ký Văn bản số 6358/UBND-NC ngày 30/8/2021 về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với tàu cá, cảng cá, khu neo đậu tránh, trú bão cho tàu cá.

Theo đó, thực hiện Công văn số 187/BCA-C07 ngày 16/6/2021 của Bộ Công an và việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với tàu cá, cảng cá, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh thực hiện một số nội dung:

Xây dựng quy chế phối hợp, trao đổi thông tin, dự báo tình hình, nguy cơ cháy, nổ đối với tàu cá, cảng cá, khu neo đậu tránh, trú bão cho tàu cá giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Công an tỉnh; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật, kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), các nguy cơ cháy, nổ và các biện pháp PCCC và CNCH cho người làm việc trên tàu cá, cảng cá, khu neo đậu tránh, trú bão cho tàu cá.

Bồi dưỡng nghiệp vụ về PCCC và CNCH cho đăng kiểm viên, kiểm ngư, người được phân công thực hiện thiệm vụ quản lý tàu cá, cảng cá, khu neo đậu tránh, trú bão cho tàu cá thuộc Chi cục Thủy sản, Ban Quản lý cảng cả, UBND cấp huyện ven biển, UBND cấp xã nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động quản lý và xử lý kịp thời khi xảy ra cháy, nổ.

Tổ chức kiểm tra, đánh giá thực trạng công tác PCCC đối với tàu cá, cảng cá, khu neo đậu tránh, trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Nghệ An để đưa ra các biện pháp nhằm tăng cường công tác PCCC phù hợp với điều kiện thực tế.

Nghệ An tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với tàu cá ảnh 1
Một điểm tránh, trú bão được xây dựng tại xã Nghi Quang (Nghi Lộc). Ảnh: Tiến Đông

Trên cơ sở kết quả tổ chức, kiểm tra, đánh giá thực trạng công tác PCCC đối với tàu cá, cảng cá, khu neo đậu tránh, trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Nghệ An, tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả triển khai, thực hiện trước ngày 10/11/2021 để báo cáo Bộ Công an theo quy định.

Chỉ đạo Ban Quản lý cảng cá, chủ tàu cá thực hiện các quy định về PCCC, trang bị phương tiện, thiết bị PCCC, duy trì công tác tự kiểm tra PCCC; xây dựng, tổ chức thực tập phương án chữa cháy đối với tàu cá, cảng cá và khu neo đậu cho tàu cá; xây dựng quy chế phối hợp PCCC giữa Ban Quản lý cảng cá và các doanh nghiệp trong khu vực cảng.

Tổ chức thực hiện việc xem xét, kiểm tra các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy trong hoạt động đăng kiểm; tuần tra, kiểm tra, kiểm soát đối với tàu cá của Chi cục Thủy sản.

Nghệ An tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với tàu cá ảnh 2
Hình ảnh vụ cháy 4 tàu cá trong đêm 9/10/2020 tại Lạch Quèn (Quỳnh Lưu). Ảnh tư liệu Việt Hùng

2. Công an tỉnh

Phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH các nguy cơ cháy nổ và biện pháp tăng cường công tác PCCC và CNCH cho người làm việc trên tàu cá, cảng cá, khu neo đậu tránh, trú bão cho tàu cá.

Hướng dẫn và kiểm tra các cơ sở trong khu vực cảng cá xây dựng quy định, quy trình thực hiện PCCC trong quá trình sản xuất, hoạt động và quy định, quy trình về PCCC khi xảy ra cháy, nổ trong khu vực.

Đảm bảo quân số, phương tiện thường trực 24/24h để kịp thời tiếp nhận, xử lý thông tin sẵn sàng chữa cháy, CNCH khi xảy ra các vụ cháy, nổ trên tàu cá, cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá.

Đẩy mạnh công tác điều tra, giải quyết các vụ cháy, nổ và xử lý nghiêm đối với các chủ đầu tư các cơ sở trong cảng cá, người đứng đầu phương tiện cố tình vi phạm quy định về PCCC.

Nghệ An tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với tàu cá ảnh 3
Tàu cá thường sử dụng lâu năm trong thời tiết gió biển khắc nghiệt nên hệ thống điện và máy móc rất nhanh xuống cấp, dễ gây ra chập cháy. Ảnh: Tiến Đông

3. UBND các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, TX. Hoàng Mai và TX. Cửa Lò

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH, các nguy cơ cháy, nổ và biện pháp tăng cường công tác PCCC và CNCH cho người làm việc trên tàu cá, cảng cá, khu neo đậu tránh, trú bão cho tàu cá.

Xây dựng quy định về công tác PCCC tại các khu neo đậu tránh, trú bão cho tàu cá thuộc phạm vi quản lý.

Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn hướng dẫn, kiểm tra công tác PCCC đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 6m thuộc phạm vi quản lý.

Tổ chức kiểm tra, đánh giá thực trạng công tác PCCC đối với tàu cá, cảng cá, khu neo đậu tránh, trú bão cho tàu cá trên địa bàn để đưa ra các biện pháp nhằm tăng cường công tác PCCC phù hợp với điều kiện thực tế, báo cáo UBND tỉnh qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kết quả triển khai, thực hiện trước ngày 15/10/2021.

Nghệ An tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với tàu cá ảnh 4
Tàu thuyền neo đậu tại cảng Lạch Quèn (Quỳnh Lưu). Ảnh: Tiến Đông

4. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Kiểm tra các trang thiết bị PCCC của tàu cá khi ra, vào cửa lạch, xử lý nghiêm những chủ tàu không có đầy đủ trang thiết bị PCCC theo quy định.

Phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác PCCC và CNCH đối với tàu cá, cảng cá, khu neo đậu tránh, trú bão cho tàu cá.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An, Báo Nghệ An: Phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với tàu cá, cảng cá khu neo đậu tránh, trú bão cho tất cả trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tin mới