mask

Nghệ An: Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có văn bản chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
0:00 / 0:00
0:00
Nghệ An: Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ảnh 1

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình thiệt hại do lũ quét tại huyện Kỳ Sơn. Ảnh: tư liệu Tiến Đông

Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 1/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, ngày 22/9/2022, UBND tỉnh Nghệ An đã có Văn bản số 7541/UBND-NN về việc "Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn".

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:

Rà soát để kiện toàn, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngành theo đúng quy định.

Tổ chức rà soát, cập nhật, xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tại các cấp đúng quy định. Kiểm tra, rà soát phương án ứng phó thiên tai trên địa bàn theo phương châm “4 tại chỗ” phù hợp với tình hình và điều kiện cụ thể tại địa phương, nhất là phương án đảm bảo phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; tổ chức diễn tập theo phương án, kịch bản được phê duyệt.

Ưu tiên bố trí ngân sách địa phương, huy động các nguồn lực hợp pháp khác để phục vụ công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, trong đó, chú trọng đầu tư phòng ngừa rủi ro thiên tai. Triển khai Đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng”.

Củng cố, nâng cấp đê điều, hồ, đập; bổ sung trang thiết bị, công cụ hỗ trợ, tổ chức tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực cho lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai tại địa phương, nhất là cơ quan trực tiếp tham mưu giúp việc cho Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai tại cơ sở.

Nghệ An: Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ảnh 2

Ngập nước sau hoàn lưu bão số 4 ở huyện Yên Thành. Ảnh: Tư liệu Văn Trường

Quản lý chặt chẽ, xử lý nghiêm tình trạng khai thác, tập kết cát, sỏi trái phép, lấn chiếm, sử dụng trái phép đất ven sông, ven biển gây cản trở thoát lũ, ảnh hưởng đến an toàn đê điều. Tổ chức thu, quản lý, sử dụng hiệu quả Quỹ phòng, chống thiên tai theo quy định của pháp luật.

Tiếp tục triển khai Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống thiên tai cấp tỉnh, phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tại, xây dựng cộng đồng an toàn” gắn xây dựng cộng đồng an toàn với xây dựng nông thôn mới.

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

Yêu cầu Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Tin mới