mask

Nghệ An tăng cường giải pháp thu ngân sách

(Baonghean) - Theo kế hoạch, dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN), được HĐND tỉnh thông qua năm 2017 là 11.590 tỷ đồng; tăng 1.003 tỷ đồng so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao. Bởi vậy, để đạt được kế hoạch đó, các cấp, ngành triển khai quyết liệt công tác thu ngân sách.

Tính đến thời điểm này, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 3.277 tỷ đồng (trong đó chưa tính thu tiền cấp quyền sử dụng đất 2.607 tỷ đồng). Một số lĩnh vực đạt cao gồm: thuế ngoài quốc doanh đạt 1.307 tỷ đồng, thuế doanh nghiệp Nhà nước 297 tỷ đồng, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước  ngoài 110 tỷ đồng. Một số chi cục thuế đạt cao như Chi cục Thuế Yên Thành, Nghi Lộc, Nghĩa Đàn...

Đối với thu ngân sách quý 2/2017 đạt tối thiểu 55% dự toán HĐND tỉnh giao (số thu 6 tháng tối thiểu đạt 5.900 tỷ đồng, nhiệm vụ quý 2/2017 là 3.400 tỷ đồng). Đây là nhiệm vụ rất khó khăn, đòi hỏi phải quyết tâm cao, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt. 

Sản xuất tại Công ty TNHH MLB TENERGY - Yên Thành. Ảnh: Thu Huyền
Sản xuất tại Công ty TNHH MLB TENERGY - Yên Thành. Ảnh: Thu Huyền

Ở Chi cục Thuế Yên Thành, từ đầu năm 2017 đến nay, đơn vị đã triển khai các biện pháp chống thất thu nhất là trên lĩnh vực XDCB, kinh doanh vận tải, thu ngoài quốc doanh. Chi cục chủ động phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với chính quyền cơ sở, các ban, ngành trong công tác thu ngân sách; tăng cường triển khai công tác thanh tra, kiểm tra thuế; khai thác các nguồn thu thêm còn tiềm năng, còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả. UBND huyện đôn đốc, chỉ đạo các xã hoàn thành các thủ tục về địa điểm, quy hoạch phân lô để giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất, đảm bảo kế hoạch và tạo nguồn thu ngân sách.

Cùng đó, đơn vị đôn đốc các doanh nghiệp, gia đình, cá nhân đã được chấp thuận đầu tư tại cụm công nghiệp thị trấn Yên Thành tiến hành đầu tư xây dựng dự án theo nội dung đầu tư, đảm bảo về thời gian, quy hoạch, đồng thời phối hợp hoàn thiện các thủ tục thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thực hiện nghĩa vụ tài chính, tránh thất thu tiền thuê đất, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tập trung thu quỹ bảo trì đường bộ đảm bảo dự toán. Nhờ vậy, số thu ngân sách tính đến tháng 5/2017 của huyện Yên Thành đạt hơn 116 tỷ đồng, bằng 61% dự toán, tăng 232% so cùng kỳ. Trong đó, thu cấp quyền sử dụng đất đạt hơn 92 tỷ đồng.

Đối với Chi cục Thuế Nghĩa Đàn, tính đến hết tháng 4/2017, kết quả tổng thu nội địa tính cân đối đạt 29.007,5 triệu đồng, đạt 34,3% dự toán pháp lệnh, bằng 166,4% so với cùng kỳ. Trong đó: Tổng thu tính cân đối trừ tiền SDĐ thực hiện 4 tháng là 22.381,9 triệu đồng, đạt 45,2% dự toán pháp lệnh, đạt 145,1% so với cùng kỳ; Riêng ngoài quốc doanh thu được 14.865,5 triệu đồng đạt 49,6% dự toán pháp lệnh tăng 60,7% so với cùng kỳ năm 2016.

Để đạt được kết quả trên, ngay từ đầu năm, Chi cục Thuế Nghĩa Đàn đã quyết liệt triển khai công tác thu, nắm chắc đối tượng, nguồn thu ngân sách trên địa bàn; đồng thời, kiểm tra việc kê khai thuế, quyết toán thuế để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời số phát sinh vào NSNN; tổ chức triển khai các giải pháp quản lý nợ và cưỡng chế thu nợ thuế; tăng cường công tác kiểm tra; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, gian lận thuế, trốn thuế. Đồng thời thực hiện tốt công tác tuyên truyền chính sách thuế cho nhân dân trên địa bàn; công tác phối kết hợp với các ngân hàng, kho bạc để tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, người nộp thuế. Bên cạnh đó, Chi cục đã tham mưu cho Huyện ủy và UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế để triển khai đồng bộ các giải pháp để chống thất thu, thu hồi nợ đọng tiền thuế. 

Ông Vương Đình Chinh - Trưởng phòng Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế (Cục Thuế Nghệ An) cho biết: Trên cơ sở dự toán thu NSNN được HĐND, UBND tỉnh giao, dự toán phấn đấu thu được Tổng cục Thuế giao, Cục Thuế Nghệ An giao nhiệm vụ phấn đấu thu cho các phòng, các chi cục; thực hiện phát động phong trào gắn việc bình xét thi đua với phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách Nhà nước được giao ngay từ tháng đầu, quý đầu của năm 2017. Chủ động rà soát, đánh giá để tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh các giải pháp về cơ chế, chính sách, cải cách thủ tục hành chính nhằm khuyến khích, thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. 

Trong quý II, tập trung hoàn thành việc lập bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp giai đoạn 2017-2021; Xử lý truy thu thuế đối với doanh nghiệp có xe ô tô nhập khẩu theo hình thức biếu tặng. Đối với các hộ cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn, các doanh nghiệp, khảo sát quy định doanh thu tối thiểu (kinh doanh vàng bạc, ăn uống, nhà nghỉ, khách sạn, vận tải...) đảm bảo giám sát kê khai để đảm bảo mức thuế tối thiểu. 

Để thực hiện thu ngân sách tốt quý II, Cục Thuế tăng cường kỷ cương, kỷ luật thi hành công vụ, nhất là cán bộ công chức tiếp xúc trực tiếp, thực hiện kiểm tra, làm việc với người dân, doanh nghiệp; Quán triệt, nhắc nhở cán bộ, đồng thời có biện pháp kiểm soát để hạn chế, khắc phục các chỉ tiêu chính và chỉ tiêu thành phần đạt thấp trong Báo cáo của VCCI về cải cách hành chính. Nâng cao chất lượng phục vụ của cán bộ, công chức thuế đối với người nộp thuế. Hướng dẫn đầy đủ, tận tình các quy định về thuế trong quá trình thực hiện TTHC để người nộp thuế có điều kiện tuân thủ pháp luật về thuế, coi đây là tiêu chí đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu của đơn vị.

Văn Trường

Tin mới