mask

Nghệ An: Tập huấn kiến thức kỹ năng thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

(Baonghean.vn) - Sáng 22/10, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Quản lý thông tin và Truyền thông thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức khai giảng lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo.

Tham dự tập huấn có hơn 30 phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí của tỉnh và cán bộ phụ trách công tác dân tộc, tôn giáo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và Ban Tôn giáo tỉnh.

Ảnh: Công Kiên
Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Công Kiên

Chương trình tập huấn nhằm mục đích tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về tầm quan trọng của nhận thức xã hội về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo. Từ đó, nâng cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội và đời sống nhân dân; chủ động bác bỏ quan điểm, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Đồng thời, trang bị cho các học viên kỹ năng tuyên truyền phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa của dân tộc Việt Nam, tăng cường đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Cùng với đó là kỹ năng tuyên truyền phát huy những giá trị tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội; kỹ năng tuyên truyền trên báo chí và dư luận về tình hình tôn giáo, dân tộc tại Việt Nam.

Ảnh: Công Kiên
Tham dự tập huấn, các học viện được bồi dưỡng kiến thức về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc và tôn giáo. Ảnh: Công Kiên

Trong thời gian 01 ngày, các học viên được bồi dưỡng kiến thức về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về tín ngưỡng, tôn giáo qua các thời kỳ lịch sử. Từ đó, học viên được trang bị kỹ năng định hướng, tiếp cận, thu thập và xử lý thông tin trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo để phục vụ công tác tuyên truyền, góp phần xây dựng và phát triển đời sống kinh tế - xã hội.

Đồng thời, học viên cũng được trang bị kỹ năng thông tin, tuyên truyền chính sách pháp luật về dân tộc và công tác dân tộc. Trong đó, tập trung vấn đề xác định vai trò, xây dựng kế hoạch và tính sáng tạo cũng như việc xử lý tình huống, tương tác trong kỹ năng thông tin, tuyên truyền

Tin mới