Nghệ An tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác mặt trận các cấp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chương trình tập huấn nhằm giúp đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận các cấp ở Nghệ An, nhất là cán bộ cơ sở có thêm kỹ năng, cách thức triển khai, thực hiện nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu công tác Mặt trận trong tình hình mới.

Sáng 22/8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Mặt trận năm 2022.

Dự hội nghị có đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Ảnh: Lê Thanh

Dự hội nghị có đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Ảnh: Lê Thanh

Hội nghị được nghe Thạc sĩ Nguyễn Đình Thành - Phó Viện chiến lược chuyển đổi số DTSI truyền đạt chuyên đề: Nâng cao hiệu quả truyền thông qua mạng xã hội, kỹ năng vận hành quản lý sử dụng biên tập thông tin trang mạng xã hội.

Đây là lớp đầu tiên trong tổng số 10 lớp tập huấn do Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh tổ chức trong 3 đợt với gần 2.200 cán bộ Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở tham gia.

Chương trình tập huấn gồm 9 chuyên đề: Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận theo định hướng nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 19/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo”.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Lê Văn Ngọc phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn. Ảnh: Lê Thanh

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Lê Văn Ngọc phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn. Ảnh: Lê Thanh

Bồi dưỡng nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do MTTQ chủ trì phát động như “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”; “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid-19”; Chuyên đề về an ninh Tổ quốc, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Hướng dẫn, triển khai thực hiện Nghị định số 93/NĐ-CP về vận động tiếp nhận các nguồn đóng góp tự nguyện; nghiệp vụ kế toán, kỹ năng kiểm các loại quỹ; kiểm tra, giám sát Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Bồi dưỡng hướng dẫn tiếp tục thực hiện giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng; chính quyền theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị; hoạt động Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng; về dân chủ ở cơ sở; công tác hòa giải ở cơ sở, đối thoại Nhân dân.

Thạc sĩ Nguyễn Đình Thành - Phó Viện chiến lược chuyển đổi số DTSI truyền đạt chuyên đề: Nâng cao hiệu quả truyền thông qua mạng xã hội, kỹ năng vận hành quản lý sử dụng biên tập thông tin trang mạng xã hội. Ảnh: Lê Thanh

Thạc sĩ Nguyễn Đình Thành - Phó Viện chiến lược chuyển đổi số DTSI truyền đạt chuyên đề: Nâng cao hiệu quả truyền thông qua mạng xã hội, kỹ năng vận hành quản lý sử dụng biên tập thông tin trang mạng xã hội. Ảnh: Lê Thanh

Bồi dưỡng, hướng dẫn triển khai thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 về tiếp tục thực hiện Kết luận số 24-KL/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác dân tộc trong tình hình mới và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công tác dân tộc theo Kết luận của Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Hướng dẫn thực hiện Đề án “Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay; xây dựng và phát triển vai trò cốt cán của tôn giáo”.

Cán bộ làm công tác mặt trận các cấp tham dự lớp tập huấn. Ảnh: Lê Thanh

Cán bộ làm công tác mặt trận các cấp tham dự lớp tập huấn. Ảnh: Lê Thanh

Tập huấn công tác tuyên giáo; kỹ năng viết, tin bài, báo cáo viên, cộng tác viên nắm bắt tình hình dư luận nhân dân; công tác đối ngoại nhân dân. Hướng dẫn triển khai thực hiện Mặt trận số theo lộ trình chuyển đổi số; hướng dẫn tập huấn sơ kết giữa nhiệm kỳ Nghị quyết Đại hội MTTQ các cấp; củng cố đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp.

Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận các cấp, nhất là cán bộ cơ sở có thêm kỹ năng, cách thức triển khai, thực hiện nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu công tác Mặt trận trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ XIV đề ra gắn với thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX./.

Tin mới