mask

Nghệ An: Thành lập Hội đồng thẩm định kết quả tự đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa công bố Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định kết quả tự đánh giá, xếp hạng công tác Cải cách hành chính năm 2022 của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh Nghệ An.
0:00 / 0:00
0:00

Hội đồng thẩm định gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng.

2. Ông Nguyễn Viết Hưng - Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng.

3. Ông Đào Quang Thiền - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thành viên.

4. Ông Nguyễn Việt Hưng - Phó Giám đốc Sở Tài chính, thành viên.

5. Ông Nguyễn Công Hoan - Phó Giám đốc Sở Tư pháp, thành viên.

6. Ông Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, thành viên.

7. Ông Nguyễn Viết Hùng - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, thành viên.

8. Ông Phạm Văn Lương - Trưởng phòng Cải cách hành chính Sở Nội vụ, thành viên, Thư ký.

Thành viên Hội đồng thẩm định đại diện cho các sở, ngành thực hiện thẩm định kết quả tự đánh giá, xếp hạng công tác Cải cách hành chính năm 2022 của các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã về lĩnh vực được phân công.

Nghệ An: Thành lập Hội đồng thẩm định kết quả tự đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính ảnh 1
Tổ công tác Sở Nội vụ kiểm tra hệ thống đánh giá mức độ hài lòng trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "một cửa" của huyện Nam Đàn. Ảnh tư liệu: Mai Hoa

Kết quả thẩm định gửi về Sở Nội vụ tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định tại Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng công tác Cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tài liệu phục vụ việc thẩm định kết quả tự đánh giá do các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã gửi về các sở, ngành theo lĩnh vực được phân công.

Các thành viên của Hội đồng thẩm định phân công công chức của sở, ngành mình trực tiếp tham mưu thực hiện thẩm định kết quả tự đánh giá, xếp hạng công tác Cải cách hành chính năm 2022 theo lĩnh vực được phân công.

Tin mới