mask

Nghệ An: Thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

(Baonghean.vn) - Thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Nghệ An trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở sáp nhập Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện vào Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Theo đó, để khắc phục những hạn chế, tồn tại, đồng thời đạt được một số mục tiêu về sắp xếp tổ chức, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Thông báo số 2004 -TB/TU, ngày 07/12/2019, về việc thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Nghệ An trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Thời điểm thực hiện việc sáp nhập từ 01/01/2020.

Ảnh: Cán bộ Phòng Quản lý đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường trao đổi nghiệp vụ quản lý đất đai.
Cán bộ Phòng Quản lý đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường trao đổi nghiệp vụ quản lý đất đai. Ảnh minh họa: Thanh Lê

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Nghệ An, đảm bảo đúng với quy định pháp luật hiện hành.

Trong đó, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cơ quan tài chính, cơ quan Thuế và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan.

Xây dựng, ban hành quy chế hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Nghệ An đảm bảo thực hiện nhiệm vụ đúng quy định và thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Chủ động làm việc với Ủy ban nhân dân cấp huyện xác định lại nhu cầu, vị trí việc làm, nguồn thu để tiếp tục hoặc kết thúc hợp đồng lao động làm nhiệm vụ chuyên môn với số lao động hợp đồng tự trang trải hiện nay, bảo đảm không làm phát sinh nguồn chi từ ngân sách Nhà nước.

Xây dựng đề án vị trí việc làm và thực hiện lộ trình tinh giản biên chế công chức, viên chức (được Ủy ban nhân dân tỉnh giao năm 2019 là 210 người) tối thiểu 10% không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước so với năm 2015./.

Tin mới