Nghệ An: Thêm 4.300 doanh nghiệp thành lập mới

(Baonghean.vn) - Từ năm 2016 đến nay, số doanh nghiệp Nghệ An phát triển mạnh cả về số lượng và quy mô (đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung bộ, sau tỉnh Thanh Hóa).

Cụ thể, Nghệ An có 4.302 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 23.105,8 tỷ đồng.

Sản xuất ngói chất lượng cao ở huyện Tân Kỳ. Ảnh: Trân Châu ảnh 1
Sản xuất ngói chất lượng cao ở  huyện Tân Kỳ. Ảnh: Trân Châu
Số doanh nghiệp tăng nhanh, số vốn đăng ký tăng 33,17% so với cùng kỳ. Nếu so với mục tiêu kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, Nghệ An đạt 66,18% về số doanh nghiệp thành lập mới và đạt 78,06% về vốn đăng ký. Bình quân quy mô vốn đăng ký trên một doanh nghiệp đạt 5,37 tỷ đồng, tăng 17,6% so với giai đoạn 2013 - 2015.

Đến tháng 8/2018, Nghệ An có trên 18.700 doanh nghiệp đăng ký/ mục tiêu 20.000 doanh nghiệp vào năm 2020. Trong đó, doanh nghiệp hoạt động duy trì từ 60 - 70% số doanh nghiệp đăng ký, có nhiều doanh nghiệp tạm ngừng đã quay trở lại hoạt động; giải quyết việc làm từ 35.000-  37.000 người/năm, thu ngân sách từ hoạt động của doanh nghiệp từ 55 - 60% tổng thu ngân sách tỉnh.

Tin mới