mask

Nghệ An: Thêm 7 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Đến đầu tháng 9, Hội đồng thẩm định NTM tỉnh đã tiến hành thẩm định tại 7 xã, cơ bản đạt 19/19 tiêu chí.

Ông Nguyễn Văn Hằng - Phó Chánh Văn phòng điều phối NTM tỉnh cho biết: Trong tháng 8 và đầu tháng 9, Hội đồng thẩm định NTM tỉnh đã tiến hành thẩm định tại 7 xã đăng ký về đích NTM trong năm 2019, gồm: Công Thành, Thịnh Thành, Quang Thành, Tây Thành (Yên Thành); Nghĩa Thắng (Nghĩa Đàn); Nghi Xá (Nghi Lộc) và Diễn Hùng (Diễn Châu).

Qua thẩm định cho thấy, 7 xã này đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí, Hội đồng thẩm định NTM tỉnh thống nhất sẽ trình UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn trong năm 2019.
Năm 2019, kế hoạch của Nghệ An phấn đấu có 39 xã đạt chuẩn NTM. Như vậy, từ nay đến hết năm 2019, Nghệ An sẽ tiến hành thẩm định tại 32 xã còn lại.

Thời gian của năm 2019 không còn nhiều, các xã đăng ký về đích NTM tập trung nguồn lực đầu tư vào các tiêu chí chưa đạt. Những xã đã thẩm định, tiếp tục nâng cao các tiêu chí, đặc biệt là các tiêu chí: Giao thông, môi trường, thiết chế văn hóa...

Ông Nguyễn Văn Hằng - Phó Chánh Văn phòng điều phối NTM tỉnh.

Tin mới