Nghệ An thoái vốn 100% ở 6 doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Tính đến nay, ở Nghệ An, UBND tỉnh đã bán hết vốn nhà nước ở 6 doanh nghiệp.

Nghệ An có 10 công ty cổ phần có vốn nhà nước được Chính phủ cho phép UBND tỉnh Nghệ An làm đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước.  6 doanh nghiệp thuộc diện nhà nước không cần nắm giữ cổ phần gồm: Công ty CP giống nuôi trồng thủy sản Nghệ An, Công ty CP giống cấy trồng Nghệ An, Công ty CP dịch vụ bảo vệ thực vật Nghệ An, Công ty CP Thương mại Nghệ An, Công ty CP TM Đầu tư phát triển miền núi, Công ty CP cơ điện xây lắp thủy lợi Nghệ An.

UBND tỉnh đã có quyết định  bán hết phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp này.

Hiện 4 Công ty Công ty CP dịch vụ bảo vệ thực vật Nghệ An, Công ty CP Thương mại Nghệ An, Công ty CP TM Đầu tư phát triển miền núi, Công ty CP cơ điện xây lắp thủy lợi Nghệ An đã được bán hết vốn nhà nước. Còn 2 công ty bán chưa hết phần vốn nhà nước, đến cuối năm 2017, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo cho bán phần vốn nhà nước còn lại, đó là Công ty cổ phần Giống cây trồng; Công ty cổ phần Giống nuôi trồng thủy sản. 

Tổng Công ty CP Vật tư NN đã trở thành cổ đông chi phối của Công ty giống cây trồng Nghệ An. Ảnh: Trân Châu

Đối với 3 Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Chè, Cà phê Cao su, Nông công nghiệp 3/2.

Ông Nguyễn Văn Lập, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT cho biết: Hiện UBND tỉnh đã có Quyết định số 2923/QĐ-UBND chuyển Công ty TNHH MTV nông công nghiệp 3/2 thành công ty cổ phần, nhà nước không nắm giữ cổ phần chi phối.

Đối với Công ty TNHH MTV nông nghiệp 1/5, hiện nay Công ty TNHH mía đường Nghệ An (NASU) rút lui không tham gia đối tác thành lập công ty TNHH 2TV khi thực hiện sắp xếp đổi mới Công ty TNHH MTV 1/5 nên Sở Nông nghiệp và PTNT đã có văn bản chỉ đạo công ty TNHH MTV 1/5 báo cáo và tìm đối tác khác phù hợp.

Đối với 2 Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Tương Dương và Con Cuông: Trên cơ sở phương án sử dụng đất của các công ty đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, Sở Nông nghiệp và PTNT đã thẩm tra Đề án sắp xếp đổi mới của 2 công ty, trình UBND tỉnh phê duyệt.

Tinh thần chỉ đạo của Nghệ An là đẩy mạnh sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; bán vốn nhà nước tại các doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ, bao gồm cả những doanh nghiệp đang kinh doanh có hiệu quả theo cơ chế thị trường, tạo cơ hội cho doanh nghiệp khu vực tư nhân phát triển.

 

Châu Lan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới