Nghệ An thu hồi giấy phép 6 trung tâm tư vấn du học

(Baonghean.vn) - Các trung tâm này đều không đủ điều kiện hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ từ tháng 4/2019.
Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học đối với 6 đơn vị đóng trên địa bàn thành phố Vinh với cùng một lý do là không đủ điều kiện hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ từ tháng 4/2019.
Song song với đó, Sở cũng yêu cầu các đơn vị này phải nộp lại bản gốc Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ du học đã được cấp và cần tiếp tục đảm bảo quyền lợi cho các học sinh và người lao động theo quyền lợi đã được ký kết.
Trước đó, vào tháng 1/2019, đoàn kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng PA03 Công an tỉnh đã phối hợp tiến hành kiểm tra và lập biên bản 5/6 đơn vị này vì các lý do: Dừng hoạt động tại địa điểm đăng ký; năm 2018 không báo cáo kết quả hoạt động; tại thời điểm kiểm tra văn phòng đăng ký kinh doanh cơ sở vật chất đã bỏ trống hoặc cho đơn vị khác kinh doanh.

Đơn vị thứ 6 bị đình chỉ vì đã được cấp giấy phép từ năm 2015 nhưng hoạt động không hiệu quả. 

Trên toàn tỉnh Nghệ An hiện có 70 đơn vị đã được Sở Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. Từ năm 2015 - 2018, đã có 13 đơn vị bị thu hồi giấy phép vì tự nguyện giải thể và không đủ điều kiện hoạt động.

Danh sách các đơn vị bị thu hồi giấy phép hoạt động từ tháng 5/2019

Danh sách các đơn vị bị thu hồi giấy phép. Ảnh: MH
 

Tin mới