Nghệ An: Thu ngân sách 5 tháng năm 2019 tăng gần 19%

(Baonghean.vn) - Dự toán thu ngân sách HĐND tỉnh giao năm 2019 là 13.498 tỷ đồng. 5 tháng đầu năm 2019, Nghệ An thu ngân sách ước đạt 5.950 tỷ đồng, bằng 44,1% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 18,3% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó: Thu nội địa ước  5.240 tỷ đồng, đạt 44,4% dự toán và tăng 20,5% so với cùng kỳ năm 2018. Loại trừ thu tiền sử dụng đất thì thu nội địa ước đạt 4.121 tỷ đồng, đạt 43,8% dự toán và tăng 21,8% cùng kỳ năm 2018.

Thu tiền sử dụng đất 1.118,8 tỷ đồng, đạt 47,4% dự toán, tăng 15,9% so với cùng kỳ. 

Đồ họa: Lâm Tùng ảnh 1
Đồ họa: Lâm Tùng
Thu từ hoạt động XNK  710 tỷ đồng, đạt 41,8% dự toán và bằng 104,5% so với cùng kỳ năm 2018.

Theo ngành Thuế đánh giá, ước thực hiện thu ngân sách 5 tháng đầu năm 2019 đã vượt tiến độ dự toán HĐND tỉnh giao và tăng so với cùng kỳ năm 2018.

Tin mới