mask

Nghệ An: Thu nhập vùng nông thôn đạt gần 25 triệu đồng/người/năm

(Baonghean.vn) - Hiện bình quân đầu người khu vực nông thôn của Nghệ An đạt 24,8 triệu đồng/người/năm; năm 2018 phấn đấu đạt trên 26 triệu đồng/người/năm.

Theo tin từ Sở Nông nghiệp & PTNT, trong năm 2017, chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM tỉnh đã hỗ trợ triển khai thực hiện được gần 50 mô hình phát triển kinh tế, mang lại hiệu quả tốt. Nhiều xã đã xây dựng phương án liên kết giữa các hộ và doanh nghiệp để phát triển sản xuất với quy mô vừa và nhỏ như trồng dứa, ngô hàng hóa, trồng cây dược liệu tại các huyện 30a, mô hình sản xuất chè, cam theo tiêu chuẩn VietGAP…

Nghệ An: Thu nhập vùng nông thôn đạt gần 25 triệu đồng/người/năm ảnh 1
Nam Đàn hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Ảnh tư liệu

Các mô hình này đã góp phần tích cực tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân và các hộ gia đình.

Bên cạnh đó, công tác đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật được quan tâm thực hiện, tập huấn, giúp cho người dân tham gia nâng cao nhận thức về khuyến nông, trồng trọt, chăn nuôi… Chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn tỉnh tiếp tục được bổ sung cho phù hợp với tình hình phát triển nông, lâm nghiệp của địa phương.

Nghệ An: Thu nhập vùng nông thôn đạt gần 25 triệu đồng/người/năm ảnh 2
Mô hình trồng hoa ly tại xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc được đầu tư bằng nguồn vốn từ Chương trình MTQG xây dựng NTM. Ảnh: Xuân Hoàng 

Vì vậy, thu nhập của người dân vùng nông thôn được nâng lên. Bình quân đầu người khu vực nông thôn đến cuối năm 2017 đạt trên 24,8 triệu đồng/người/năm, tăng 2,4 triệu đồng/người/năm so với năm 2016.

Đối với các xã đạt chuẩn NTM bình quân đạt trên 26 triệu đồng/người/năm.

Năm 2018, Nghệ An tiếp tục quan tâm đẩy mạnh phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập cho người dân. Trong đó tiếp tục triển khai xây dựng các mô hình phát triển sản xuất hàng hóa có quy mô lớn, hiệu quả kinh tế gắn chế biến với tiêu thụ sản phẩm. Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người vùng nông thôn đạt trên 26 triệu đồng/người/năm. 

Tin mới