mask

Nghệ An thực hiện hiệu quả giải pháp thu ngân sách cuối năm

(Baonghean.vn) - Năm 2020, toàn thể xã hội tập trung mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh; Hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn nên nhiều doanh nghiệp không có doanh thu, không phát sinh thuế. Bởi vậy, tập trung thu ngân sách vào cuối năm vẫn là giải pháp có tính cấp thiết.
Nhiều nỗ lực

Ở Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II, 10 tháng đầu năm, số thu từ một số doanh nghiệp trọng điểm thấp hơn so với cùng kỳ nên ảnh hưởng tới số thu ngân sách Nhà nước (NSNN) của toàn chi cục, nhiều doanh nghiệp nợ thuế lớn, thực tế không còn hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng không làm thủ tục giải thể, phá sản hoặc vẫn tồn tại nhưng chây ỳ không chấp hành nộp nợ thuế.

Bên cạnh đó, Chính phủ ban hành các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong giai đoạn dịch bệnh có tác động lớn làm giảm số NSNN năm 2020.

Khách hàng tới giao dịch tại Chi cục thuế Bắc Nghệ II. Ảnh: Trân Châu
Khách hàng tới giao dịch tại Chi cục Thuế Bắc Nghệ II. Ảnh: Trân Châu

Với tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao độ, cùng với sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp, kịp thời của Cục Thuế, 2 huyện Diễn Châu và Yên Thành, sự phối hợp của các xã, thị trấn và sự ủng hộ, đồng hành của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh nên nhiệm vụ thu ngân sách 10 tháng đầu năm 2020 của Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II đạt kết quả đáng ghi nhận. Tổng thu ngân sách toàn chi cục 10 tháng đạt 927.047 triệu đồng, bằng 165,6% dự toán Pháp lệnh; 123% dự toán HĐND huyện và bằng 145,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong đó: Thu ngân sách trừ tiền sử dụng đất 10 tháng đạt 300.247 triệu đồng, bằng 111,3% dự toán Pháp lệnh và dự toán HĐND huyện, bằng 114,2% so với cùng kỳ năm 2019; Thuế công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh (CTN&DVNQD) 10 tháng đạt 83.453 triệu đồng, bằng 88,8% dự toán Pháp lệnh và dự toán HĐND, bằng 102,5% so với cùng kỳ năm 2019.
Tại huyện Diễn Châu, tổng thu ngân sách 10 tháng đạt 536.402 triệu đồng, bằng 172% dự toán Pháp lệnh; 135,5% dự toán HĐND huyện và bằng 132,7% so với cùng kỳ năm 2019. Tại địa bàn huyện Yên Thành, tổng thu ngân sách 10 tháng đạt 390.665 triệu đồng; bằng 157,6% dự toán Pháp lệnh; 109,2% dự toán HĐND huyện và bằng 168,7% so với cùng kỳ năm 2019.

Đồ họa: Lâm Tùng
Đồ họa: Lâm Tùng

 Tổng thu ngân sách 10 tháng đạt cao nhất từ trước tới nay do số thu tiền sử dụng đất của cả 2 địa bàn đều tăng (Diễn Châu 340.309 triệu đồng, Yên Thành 286.512 triệu đồng), tổng thu ngân sách trừ tiền sử dụng đất 10 tháng đã vượt 11,3% dự toán năm 2020. Thu thuế CTN&DVNQD đạt khá, tăng hơn cùng kỳ năm 2019 với số tiền 2.050 triệu đồng; thu hộ kinh doanh 10 tháng đạt 62,6% dự toán, bằng 77,4% cùng kỳ năm 2019; thu tiền thuê đất đạt 92,1% dự toán và bằng 32,5% so với cùng kỳ cùng kỳ năm 2019…

Ông Bạch Hưng Đại - Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II

Có 8 khoản thu cao hơn 10 tháng năm 2019 và đã hoàn thành dự toán như: Thu DNNN Trung ương; thu DNNN địa phương; thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; thu thuế thu nhập cá nhân; thu tiền sử dụng đất; thu khác ngân sách; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; thu cố định tại xã. Ông Bạch Hưng Đại cho biết thêm.

Trên địa bàn cũng còn nợ thuế 83 tỷ đồng, nguyên nhân nợ là do tình hình sản xuất, kinh doanh trong năm gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19 làm ảnh hưởng đến các doanh nghiệp, nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng thua lỗ, mất khả năng thanh toán.

Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp, hộ kinh doanh cố tình chây ỳ, trốn thuế. Tiền thuê đất nợ lớn chủ yếu của các doanh nghiệp thuê đất tại địa bàn huyện Yên Thành, gồm: Công ty TNHH 1 thành viên Xuân Trường; Công ty TNHH Khoáng sản Bình An; Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Đông Dương Nghệ An; Công ty TNHH Tường Nguyên; Trung tâm Khảo nghiệm và Kết hợp sản xuất tại Nghệ An; Trường THPT dân lập Lê Doãn Nhã; Công ty CP Xây dựng và Thương mại Chính Phong, tình hình nợ vẫn chưa được cải thiện.
Ở Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I (gồm các huyện Đô Lương, Thanh Chương, Tân Kỳ), số thu ngân sách 10 tháng đạt 498 tỷ đồng, trong đó,  Tân Kỳ đạt 76,6 tỷ đồng, Đô Lương đạt 270,6 tỷ đồng,  Thanh Chương đạt 150,8 tỷ đồng…
Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang - Trưởng phòng Tổng hợp dự toán Cục Thuế cho biết: Tổng số thu nội địa trên địa bàn tỉnh Nghệ An 10 tháng đạt 12.678 tỷ đồng, bằng 98% dự toán Trung ương, 94% dự toán HĐND tỉnh và bằng 109% so với cùng kỳ. Không kể tiền sử dụng đất, 10 tháng đạt 8.930,5 tỷ đồng, bằng 82% dự toán và bằng 100% so với cùng kỳ. Số thu nội địa chủ yếu tăng ở các khoản: Thu tiền sử dụng đất (bằng 150% dự toán và tăng 39% tương ứng tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019); thuế bảo vệ môi trường (bằng 95% dự toán và tăng 25% tương ứng tăng hơn 400 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019); thu tiền thuê đất (bằng 111% dự toán và tăng 16% tương ứng tăng hơn 40 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019)...

Nghệ An thực hiện hiệu quả giải pháp thu ngân sách cuối năm ảnh 3
Hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt thấp so với dự toán do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ảnh: Lâm Tùng
Hầu hết các khoản thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt thấp so với dự toán cũng như cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu do ảnh hưởng của dịch Covid-19 làm giảm doanh thu, số thuế phải nộp; đồng thời do ảnh hưởng của Nghị định 100/2019/NĐ-CP làm giảm sản lượng bia trên địa bàn; hạn hán kéo dài làm giảm sản lượng thủy điện; đầu tư xây dựng cơn bản làm giảm số nộp một số công ty lớn như Điện lực Nghệ An. 
Tăng cường các giải pháp 

Trước tình hình số thu ngân sách nước rút cuối năm, tạo đà cho nguồn thu năm sau, lãnh đạo Chi cục Thuế khu vực Sông Lam 1 cho biết sẽ tăng cường tuyên truyền các chính sách thuế mới; đôn đốc người nộp thuế nộp tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo quy định và tăng cường các biện pháp chống thất thu ngân sách Nhà nước. 
Trong khi đó, Chi cục Thuế khu vực Bắc nghệ II tập trung rà soát nguồn thu trên địa bàn, đôn đốc kịp thời các đơn vị kê khai thuế khi có phát sinh số thuế phải nộp và các đơn vị hết thời gian gia hạn theo Công văn số 1307/TCT-CS ngày 27/3/2020 của Tổng cục Thuế. Đặc biệt là tập trung khai thác nguồn thu thuế vãng lại ngoại tỉnh 2% trên địa bàn của một số dự án lớn (dự án Diễn Kỷ, dự án Giày da Diễn Trường,...) để bù đắp vào số hụt thu do ảnh hưởng của dịch Covid-19. 

Ngành thuế phối hợp các ngân hàng thương mại trong việc nộp thuế. Ảnh: Trân Châu
Ngành thuế phối hợp các ngân hàng thương mại trong việc nộp thuế. Ảnh: Trân Châu

Đẩy mạnh công tác thu hồi nợ đọng thuế, áp dụng đầy đủ các biện pháp cưỡng chế nợ thuế nhằm thu hồi tiền nợ thuế vào ngân sách Nhà nước. Đặc biệt, đẩy mạnh chương trình hoạt động của Ban Chỉ đạo chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế đã được UBND huyện ban hành. Phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, ngành và UNBD các xã, thị trấn trong công tác thu ngân sách. Tăng cường công tác giám sát kê khai, đẩy mạnh công tác kiểm tra theo phương pháp phân tích rủi ro, tập trung chủ yếu vào các đơn vị ít chịu ảnh hưởng của dịch Covid -19.

Bên cạnh đó, xây dựng dự toán thu ngân sách năm 2021 và lập kế hoạch ngân sách trung hạn đảm bảo tính tích cực, khả thi theo từng nguồn thu, lĩnh vực, địa bàn theo đúng quy định của Luật Ngân sách góp phần đảm bảo cân đối ngân sách địa phương, huyện, xã.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách cuối năm, ngành Thuế Nghệ An tập trung hướng dẫn, xử lý hồ sơ nhanh chóng, kịp thời, đúng đối tượng người nộp thuế được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP.

Nghệ An thực hiện hiệu quả giải pháp thu ngân sách cuối năm ảnh 5
Lãnh đạo Cục Thuế Nghệ An giải đáp một số vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện hóa đơn điện tử. Ảnh: Lâm Tùng
Hướng dẫn, xử lý hồ sơ hộ cá nhân kinh doanh có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ ngày 1/4/2020 được hỗ trợ 1.000.000 đồng/hộ/tháng theo quy định tại Nghị quyết 42/2020/NQ-CP; giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ; giảm 30% thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay theo mức thuế quy định tại Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26 tháng 9 năm 2018 đến hết ngày 31/12/2020; giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định, Hợp đồng của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hằng năm phải ngừng sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Bên cạnh đó, tập trung thu nợ thuế và rà soát các nguồn thu, phân tích nguồn thu, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp tạo đà cho nguồn thu năm sau. 

Tin mới