mask

Nghệ An: Thực hiện mô hình Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu phục vụ chung

(Baonghean.vn) - Ngày 1/4, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức tiếp nhận cán bộ, công chức đợt 1, gồm 13 lái xe và 1 kế toán từ các ban của Tỉnh ủy.
Nghệ An: Thực hiện mô hình Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu phục vụ chung ảnh 1
Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy trao quyết định tiếp nhận kế toán, lái xe từ các ban của Tỉnh ủy về Văn phòng Tỉnh ủy. Ảnh: Hồ Đức Ái

Trong thời gian tới, Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục tiếp nhận cán bộ ở các vị trí văn thư, kế toán; hoàn thiện các quy chế, quy định về công tác tài chính, văn thư, lái xe phục vụ; bố trí sắp xếp lại tổ chức bộ máy các phòng theo hướng tinh gọn đầu mối (giảm từ 7 phòng hiện tại về 5 phòng); đảm bảo phương tiện làm việc...

Văn phòng Tỉnh ủy phấn đấu đến quý IV/2019 sẽ hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy và hoạt động theo phương thức văn phòng tham mưu, phục vụ chung.

Nghệ An: Thực hiện mô hình Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu phục vụ chung ảnh 2
Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy phát biểu giao nhiệm vụ với các cán bộ về công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy. Ảnh: Hồ Đức Ái

Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong tiến trình thực hiện Đề án Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung cho các ban, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhằm cụ thể hóa kế hoạch sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và Quy định số 2683-QĐ/TU ngày 4/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy của Văn phòng Tỉnh ủy.

Tin mới